حقوق جزایی انگلستان

کتاب حقوق جزایی انگلستان

Criminal law
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 120,000 تومان

حقوق کیفری به منزله ی حیطه ای از حقوق است که برای هریک از اعضای جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چه به موجب چنین قوانینی می توان آزادی های یک فرد را سلب نمود یا او را به زندان انداخت. از آنجایی که حقوق به خاطر برخورداری از قدرت، وجهی هنجاربخش دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که افراد جامعه بد ...مطالعه بیشترحقوق کیفری به منزله ی حیطه ای از حقوق است که برای هریک از اعضای جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چه به موجب چنین قوانینی می توان آزادی های یک فرد را سلب نمود یا او را به زندان انداخت. از آنجایی که حقوق به خاطر برخورداری از قدرت، وجهی هنجاربخش دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که افراد جامعه بدانند، حوزه ی حقوق مشتمل بر چه قوانینی است. حقوق کیفری دربردارنده ی طیف وسیعی از قوانین موضوعه یا مصوبه ی مجلس و همچنین قواعد حقوق عرفی و آراءِ قضایی محاکم Common Law است که ممکن است حتی برای فهم حقوقدانان دشوار باشد، تا چه رسد به افراد کمتر آشنا به دیدگاه ها و نحوه ی ار ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

موضوع : عمومی
مترجم : علی تحصیلی
شابک : 9786220602484