چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

Foreign policy of the Islamic Republic of Iran
انتشارات: نی
شابک:
نظر کاربران:
0رای از1
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

با اینکه سیاست خارجی یکی از مناقشه برانگیزترین حوزه های سیاست گذاری در همه جا بوده و هست، متأسفانه باید گفت که در ایران، اهمیت واقعی سیاست خارجی و نقش آن در رقم خوردن سرنوشت کشور و ملت و زمینه سازی فراز و نشیب ها و نیز ارزش بی چون و چرایش به عنوان یکی از بزرگ ترین ابزارهای تأمین یکپارچگی ارضی، امنیت سرزمینی، وجهه و اعتبار بین المللی، پیشبرد اهداف و برنامه های ملی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... چنان که باید و شاید شناخته نشده و تاکنون بررسی و ارزیابی علمی شایسته، واقع بینانه و بی طرفانه ای از مواضع و برهه های گوناگون سیاست خارجی ایران به زبان فارسی در داخل کشور منتشر نشده است. در اینجا به ویژه باید بر دو صفت واقع بینانه و بی طرفانه انگشت گذاشت. در عصر پهلوی ها، جز سال هایی معدود و پراکنده که تحت شرایط سیاسی خاص، فضایی به نسبت آزاد برای اهل اندیشه و قلم فراهم آمده بود، اصولاً انتقاد و تذکار و رهنمود آشکار از زبان و خامه حتی نزدیکان به کانون قدرت و افراد مورد وثوق دربار و دولت در کار نبود چه رسد به ارزیابی ژرف و جامع سیاست خارجی کشور از سوی پژوهشگران و نویسندگان مستقل. در دوره های کوتاه یاد شده هم، اگر صدای مخالفی به گوش می رسید و چیزی نوشته و منتشر می شد، کمتر در قالب تحلیل علمی و نقد مستدل جای می گرفت و بیشتر از احساسات و گرایش های گروهی و جزیی و ایدئولوژیک برمی خاست؛ در بقیه موارد هر چه بود ستایش و توجیه بود و پرده پوشی و چشم بستن به کژی ها و کاستی ها. برعکس، در آثار انتشار یافته در ایران پس از انقلاب، جز آنها که جنبه وقایع نگاری دارد و نمونه شناخته شده محافظه کاری است، سیاست خارجی در دهه های پیشین یکسره محکوم و به گردانندگان آن انگ های رنگارنگ زده شده و نویسندگان و مفسران به برشمردن ناکارآمدی ها، نارسایی ها و خطاهای گذشته پرداخته اند بی آنکه در کنار اینها به الزامات زمان، دامنه توانمندی ها و امکانات در مقایسه با محدودیت ها و سختی ها نیز اشاره کنند، هدف و وسیله را از هم بازشناسند، و از سرِ انصاف و با دیدی حقیقت جو ظرافت ها و دوراندیشی ها و تلاش هایی را ارج نهند که سبب شده ایرانِ رنج دیده و زخم خورده و واپس مانده در طول دهه های سیاه، از میان گرداب ها و امواج سهمگین بحران ها بگذرد و به گونه ای در برابر مداخلات بی امان و سیاست های سلطه گرانه ابرقدرت های زمان، آشوب جنگ های جهانگیر اول و دوم و پیامدهای کمرشکنش برای ایران و ایرانیان، هجوم ارتش های بیگانه به خاک کشور، چشمداشت ها و دسیسه های نیروهای جهانی و منطقه ای و همسایگان کوته بین و زیاده خواه، گردنکشی و خرابکاری های خانمان برانداز فرقه ها و احزاب پشتگرم به خارجیان در جای جای این سرزمین و... تاب آورد و پا در راه بسیاری از پیشرفت هایی گذارد که به آنها می بالیدیم و امروز نیز می نازیم؛ هر چند ذهن جست وجوگر و تشنه حقیقت نسل تازه ایرانیان در حال پس زدن پرده هایی است که بر واقعیت های تاریخی افکنده شده است. آری چنان که گفته شد خلأ بزرگی در زمینه تحقیقات پیرامون سیاست خارجی در کشور احساس می شود اما خوشبختانه این خلأ به هیچ وجه حاکی از خالی بودن جای محققان و دانشمندان جدّی و سختکوش در این عرصه نیست و نام جناب آقای پروفسور رمضانی و آثار گرانقدرشان نزد علاقه مندان به این حوزه از مباحث، موجب دلگرمی و راهگشاست. مایه شرمساری است که وزن و قدر علمی و اجتماعی این استاد بزرگ در آن سوی آب ها شناخته شده تر از کشور خودشان است. قطعا بسیاری به یاد دارند زمانی که بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، در چارچوب «سیاست مهار دوجانبه» دستور وضع تحریم ها و مجازات های مختلف اقتصادی را در مورد کشورمان صادر کرد پروفسور رمضانی در نامه ای خطاب به وی با استناد به تاریخ و فرهنگ غنی ایران خواستار مستثنا شدن مراودات فرهنگی ایران و ایالات متحده از مجازات های یاد شده گردیدند و این پیشنهاد منطقی با توجه به قوّت استدلال و گران سنگی اعتبار مطرح کننده آن مورد پذیرش قرار گرفت.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

پروفسور روح الله رمضانی متولد سال 1306 ، نویسنده و مؤلف ایرانی می باشد.