چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

کتاب چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

Foreign policy of the Islamic Republic of Iran
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

با اینکه سیاست خارجی یکی از مناقشه برانگیزترین حوزه های سیاست گذاری در همه جا بوده و هست، متأسفانه باید گفت که در ایران، اهمیت واقعی سیاست خارجی و نقش آن در رقم خوردن سرنوشت کشور و ملت و زمینه سازی فراز و نشیب ها و نیز ارزش بی چون و چرایش به عنوان یکی از بزرگ ترین ابزارهای تأمین یکپارچگی ارضی، امنیت ...مطالعه بیشتربا اینکه سیاست خارجی یکی از مناقشه برانگیزترین حوزه های سیاست گذاری در همه جا بوده و هست، متأسفانه باید گفت که در ایران، اهمیت واقعی سیاست خارجی و نقش آن در رقم خوردن سرنوشت کشور و ملت و زمینه سازی فراز و نشیب ها و نیز ارزش بی چون و چرایش به عنوان یکی از بزرگ ترین ابزارهای تأمین یکپارچگی ارضی، امنیت سرزمینی، وجهه و اعتبار بین المللی، پیشبرد اهداف و برنامه های ملی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... چنان که باید و شاید شناخته نشده و تاکنون بررسی و ارزیابی علمی شایسته، واقع بینانه و بی طرفانه ای از مواضع و برهه های گوناگون سیاست خارجی ایران به زبان فارسی در داخ ...مطالعه بیشتر

پروفسور روح الله رمضانی متولد سال 1306 ، نویسنده و مؤلف ایرانی می باشد.