جنگ ها و بدن ها

کتاب جنگ ها و بدن ها

(نشانه تن در فرهنگ و سینمای پساجنگ ژاپن (1945-1965))

Wars And Bodies
نویسنده:

نغمه ثمینی

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

جنگ ها سخت ترین انتقام خود را از بدن ها گرفته اند. خانه ها خراب شده اند، شهرها ویران شده اند، اما خانه و شهر و آجر و سنگ و چوب، به نحوی عینی و «غیرشاعرانه»، رنج نمی کشند. در پوست و استخوان و عضله ی شهر دردی نمی خزد. این بدن ها هستند که در جنگ ها رنج و درد را لمس می کنند. بدن ها بازسازی ناپذیرند، نه ...مطالعه بیشترجنگ ها سخت ترین انتقام خود را از بدن ها گرفته اند. خانه ها خراب شده اند، شهرها ویران شده اند، اما خانه و شهر و آجر و سنگ و چوب، به نحوی عینی و «غیرشاعرانه»، رنج نمی کشند. در پوست و استخوان و عضله ی شهر دردی نمی خزد. این بدن ها هستند که در جنگ ها رنج و درد را لمس می کنند. بدن ها بازسازی ناپذیرند، نه معماری و بناها و شهرها. تصاویر بدن هایِ تکه پاره شده، دست ها و پاهایِ قطع شده، چشمانِ از جای درآمده و بیمارستان هایِ شلوغ و پرزخم و عفونت نمود عینی رنج بدن ها در طوفان جنگ هاست. بدن ها بازتاب دهنده ی حقیقی تجربه ی جنگ اند؛ چه آن جا که به عنوانِ بدنِ فیزیولوژیک و فردی، و ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

نغمه ثمینی (زاده ۱۳۵۲) فیلم نامه نویس، نمایش نامه نویس، نویسنده، منتقد سینمایی، روزنامه نگار و عضو هیئت علمی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران اهل ایران است. او به عنوان نویسنده با نشریاتی مانند ماهنامه سینمایی فیلم و زنان همکاری داشته است.