جنبش های اسلامی معاصر

انتشارات: نی
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

طی دهه‌های گذشته تاسیس ساخت‌های سیاسی دموکراتیک به دغدغه اصل متفکران بدل شده است. ولی نحوه تعامل کنش‌گران اسلامی با این پدیده نو ظهور چگونه بوده است؟ این کتاب الگوهای متفاوت رابطه اسلام و دموکراسی را نشان می‌دهد. جان ال. اسپوزیتو و جان ا. وال معتقدند که جهان اسلام نگاه ویژه‌ای به دموکراسی دارد و می‌خواهد آن را در بستر فرهنگ اسلامی نهادینه کند. آن‌ها برحسب نتیجه از سه الگوی جنبش‌های اسلامی معاصر سخن می‌گویند که نحوه تعامل اسلام و دموکراسی در هر کدام از آن‌ها متفاوت بوده است. در الگوی ایران و سودان قدرت از سوی انقلابیون تصاحب شد و نوعی از دموکراسی اسلامی تأسیس شد. در الگوی مالزی و پاکستان جنبش اسلامی از طریق مشارکت در قدرت و همکاری با رژیم مستقر به دنبال تعمیق و پیشبرد پروژه دموکراتیزاسیون بود. در الگوی مصر و الجزایر هر چند اخوان المسلمین مصر و جبهه نجات اسلامی الجزایر در فرایندهای دموکراتیک به قدرت نزدیک شدند اما ساختار اقتدارگرای مستقر اجازه ورود آن‌ها را به قدرت نداد. در این کتاب ماجرای جنبش‌های اسلامی در دهه‌های آخر قرن بیستم به روشی ساده تبیین شده است، به گونه‌ای که درک آن برای علاقمندان به جنبش‌های اسلامی و رابطه اسلام و دموکراسی میسر باشد.