جامعه شناسی اثبات ریاضی

کتاب جامعه شناسی اثبات ریاضی

Sociology of Mathematical Proof
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

در بیرون جامعه ی ریاضی، اغلب این تصور جزمی وجود دارد که فرآیند اثبات در ریاضیات مفهومی مطلق و پایدار و مستقل از مقتضیات زمان و مکان، سلایق شخصی و گروهی و تحولات دانش بشر در طول اعصار است. هرچند در ریاضیات (به نسبت دیگر شاخه های دانش بشری) اجماع نظر بیش تری درباره ی اعتبار احکام وجود دارد، مفهوم اثبا ...مطالعه بیشتردر بیرون جامعه ی ریاضی، اغلب این تصور جزمی وجود دارد که فرآیند اثبات در ریاضیات مفهومی مطلق و پایدار و مستقل از مقتضیات زمان و مکان، سلایق شخصی و گروهی و تحولات دانش بشر در طول اعصار است. هرچند در ریاضیات (به نسبت دیگر شاخه های دانش بشری) اجماع نظر بیش تری درباره ی اعتبار احکام وجود دارد، مفهوم اثبات دستخوش تحولات تاریخی و درگیر ملاحظات جدی فلسفی، آموزشی و جامعه شناختی بوده و هست. نوشته ی حاضر می کوشد توجه خواننده را به وجود مناقشه در این زمینه جلب کند و، ازاین رو، مستقل از نظر من درباره ی جزئیات متن، گام مثبتی برای آشناکردن خواننده با یکی از مباحث مهم فلسفه ی ریا ...مطالعه بیشتر

غلامحسین مقدم حیدری در سال 1347 متولد شد. تحصیلات دانشگاهی اش را با ورود به دانشگاه تهران در رشتهٔ ریاضی محض آغاز کرد و در سال 1373 از همان دانشگاه لیسانس گرفت. مقطع فوق لیسانس را در دانشگاه صنعتی شریف و در رشتهٔ فلسفهٔ علم گذراند و در سال 1376 آن را به پایان برد و سرانجام در مقطع دکتری رشتهٔ فلسفه و تکنولوژی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پذیرفته شد. او هم اکنون عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است.