توسعه درون زای منطقه ای:رهبری و نهادها

انتشارات: نی
تعداد صفحات: 299
نوبت چاپ: 1
نوع جلد: شومیز
نوع قطع: رقعی
قیمت: 40,000 تومان

کتاب حاضر که پروفسور راجر استاو از دانشگاه جرج میسون و همکارانشان تدوین کرده اند، گرچه با رویکرد اقتصاد آزاد و دیدگاه های اقتصاد نئوکلاسیک شکل گرفته است، همواره به ناکارآمدی های این انگاشت و تبیین دیدگاه های اصلاحی و جدید در اقتصاد منطقه ای، دست یازیده است و می توان گفت که در مجموع کتاب حاصل اندیشه ای نو در اقتصاد منطقه ای با گرایش به نگاه بازاری است. مقدمۀ پیش رو سعی دارد دیدگاه های نهادیِ توسعۀ منطقه ای را نیز مورد توجه قرار دهد و بیشتر از این منظر که تحولات اقتصاد منطقه ای در ایران در گرو تغییرات نهادی و به ویژه اصلاحات در ترتیبات نهادی بسترهای اقتصادی، اجتماعی و نظام حکم روایی جامعه است، به موضوع توسعۀ دورن زا بنگرد. به هر اندازه که بتوانیم در اصلاحات نهادی در مناطق ایران موفق شویم، می توانیم بسترسازی مناسبی برای تحقق کارآیی اقتصاد منطقه ای و به تبع آن، توسعۀ منطقه ای، فراهم کنیم. به نظر می رسد شناخت از مضمون ها، زمینه ها و فرایندهای اقتصاد منطقه ای برای ما ایرانیان می تواند دستاوردی ضروری باشد. هم چنین شناخت، هدف گذاری و تدوین استراتژی ها و برنامه های توسعۀ منطقه ای نیز ضروری است. گرچه همۀ عناصر اصلی توسعۀ منطقه ای، اقتصاد منطقه ای نیست؛ چراکه ظرفیت بُرد محیط زیستی، سازمان قدرت، مسائل اجتماعی، فرهنگی و انگیزه ها و تشخص منطقه ای می تواند عوامل مؤثر دیگری در توسعۀ منطقه ای باشد، ولی اقتصاد منطقه ای یکی از ارکان اصلی توسعۀ منطقه ای به شمار می آید. از این رو، در ادامه سعی خواهد شد توسعۀ درون زا از منظر رویکرد نهادی مورد بحث قرار گیرد.