جامعه شناسی مردم دار در کارزار عمل

انتشارات: نی
تعداد صفحات: 350
نوبت چاپ: 1
نوع جلد: شومیز
نوع قطع: رقعی
قیمت: 35,000 تومان

همواره در جامعه شناسی فراخوان هایی برای جلب توجه به مردم بوده است که نخستینِ آن ها همان عبارت مشهورِ مارکس درباره ی لزوم تغییر جهان در عینِ فهم آن است و همچنین مدعای دورکیم مبنی بر این که جامعه شناسی اگر صرفاً نظرورزی باشد، ارزش یک ساعت صرفِ وقت هم ندارد. اما در دهه ی گذشته، در عصرِ بنیادگراییِ بازار، این ایده در قالب جامعه شناسی مردم مدار در اقصا نقاط جهان اوج چشمگیری یافته است. در این بزنگاه تاریخی که بازارها راه حل تمامیِ مسائل دانسته می شوند از فقر گرفته تا تغییرات اقلیمی، و از رکود اقتصادی تا بی ثباتیِ سیاسی نه فقط بقای جامعه شناسی که زیست اجتماعی افراد بیش از هر زمانی تهدید می شود. این کتاب مشتمل است بر تجارب به کارگیریِ ایده ی جامعه شناسی مردم مدار در عمل و در میان افرادِ کشورهای گوناگون، تا نظرورزی در این خصوص در مسیر تغییر جهان قرار گیرد. مرور این تجارب می تواند مسیر تازه ای پیش پای جامعه شناسی و جامعه ی ایران بگذارد.