جامعه شناسی مردم دار در کارزار عمل

جامعه شناسی مردم دار در کارزار عمل

Combat in the Realm of Public Sociology
انتشارات: نی
شابک: 9789641855835
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 35,000 تومان

همواره در جامعه شناسی فراخوان هایی برای جلب توجه به مردم بوده است که نخستینِ آن ها همان عبارت مشهورِ مارکس درباره ی لزوم تغییر جهان در عینِ فهم آن است و همچنین مدعای دورکیم مبنی بر این که جامعه شناسی اگر صرفاً نظرورزی باشد، ارزش یک ساعت صرفِ وقت هم ندارد. اما در دهه ی گذشته، در عصرِ بنیادگراییِ بازار، این ایده در قالب جامعه شناسی مردم مدار در اقصا نقاط جهان اوج چشمگیری یافته است. در این بزنگاه تاریخی که بازارها راه حل تمامیِ مسائل دانسته می شوند از فقر گرفته تا تغییرات اقلیمی، و از رکود اقتصادی تا بی ثباتیِ سیاسی نه فقط بقای جامعه شناسی که زیست اجتماعی افراد بیش از هر زمانی تهدید می شود. این کتاب مشتمل است بر تجارب به کارگیریِ ایده ی جامعه شناسی مردم مدار در عمل و در میان افرادِ کشورهای گوناگون، تا نظرورزی در این خصوص در مسیر تغییر جهان قرار گیرد. مرور این تجارب می تواند مسیر تازه ای پیش پای جامعه شناسی و جامعه ی ایران بگذارد.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

مایکل بوراووی متولد 15 ژوئن 1947 ، یک جامعه شناس انگلیسی است که در رابطه با نظریه اجتماعی مارکسیستی کار می کند. او به عنوان نویسنده ی آاثار در زمینه ی جامعه شناسی شهرت دارد. بوراووی همچنین در سال 2004 رئیس انجمن جامعه شناسی آمریکا بود و استاد دانشگاه کالیفرنیا در برکلی است. در سال 2006-2010 ، وی نایب رئیس کمیته انجمنهای ملی انجمن بین المللی جامعه شناسی (ISA) بود.

مطالعه کامل