جریان های تفسیری معاصر و مسئله آزادی

کتاب جریان های تفسیری معاصر و مسئله آزادی

Contemporary interpretation
نویسنده:

محسن آرمین

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

توجه و اهتمام به مفاهیم مدرنی که از رهگذر مواجهه و آشنایی با فرهنگ و اندیشهٔ بیگانه در دورهٔ معاصر به میهمانی فرهنگ و اندیشهٔ مسلمانان آمده است و ارزیابی آن‌ها ــ اعم از پذیرش غیرمشروط، مشروط و یا نفی و انکار آن‌ــ در تفاسیر جدید یکی از مقولات شایستهٔ تحقیق و بررسی است. آزادی از جمله این مفاهیم ...مطالعه بیشتر توجه و اهتمام به مفاهیم مدرنی که از رهگذر مواجهه و آشنایی با فرهنگ و اندیشهٔ بیگانه در دورهٔ معاصر به میهمانی فرهنگ و اندیشهٔ مسلمانان آمده است و ارزیابی آن‌ها ــ اعم از پذیرش غیرمشروط، مشروط و یا نفی و انکار آن‌ــ در تفاسیر جدید یکی از مقولات شایستهٔ تحقیق و بررسی است. آزادی از جمله این مفاهیم مدرن است که حضور آن را در اندیشه‌های تفسیری معاصر به‌وضوح می‌توان مشاهده کرد. نویسنده در این نوشتار برآن‌ست تا روشن سازد چرا مفسران مشهور معاصر قرآن به مسئلهٔ آزادی‌های سیاسی اجتماعی بیش از مفسران گذشته اقبال نشان داده‌اند؟ رویکرد مفسران معاصر به مقولهٔ آزادی چگونه است ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

موضوع : عمومی
نویسنده : محسن آرمین

محسن آرمین (۱۳۳۳ خورشیدی در کاشان)سیاست مدار اصلاح طلب و پژوهشگر دینی ایرانی است. او از اعضای بنیان گذار، عضو شورای مرکزی، و نیز سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران است. او پیش تر در دورهٔ ششم مجلس شورای اسلامی نمایندهٔ تهران بوده است. وی فارغ التحصیل مهندسی الکترونیک از دانشگاه علم و صنعت بود و برای مدتی دورهٔ دکترای خود را در دانشگاه تربیت مدرس گذراند.