توصیف فلسفی علم

کتاب توصیف فلسفی علم

(خوانش ویتگنشتاینی از ساختار انقلاب های علمی)

Philosophical description of science
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

این کتاب مجموعه ای از مقالات نگارنده است که می کوشد تا از پرتو فلسفۀ ویتگنشتاین متأخر، خوانشی جدید از کتاب ساختار ارائه دهد. در مقالۀ اول، «تبیین علم»، تبیین در علوم طبیعی را توضیح و نشان می دهیم که چگونه این شیوۀ فهم در فلسفۀ علم برای تبیین علم به مثابۀ یک پدیده به کار گرفته و همین شیوه سبب به وجود ...مطالعه بیشتراین کتاب مجموعه ای از مقالات نگارنده است که می کوشد تا از پرتو فلسفۀ ویتگنشتاین متأخر، خوانشی جدید از کتاب ساختار ارائه دهد. در مقالۀ اول، «تبیین علم»، تبیین در علوم طبیعی را توضیح و نشان می دهیم که چگونه این شیوۀ فهم در فلسفۀ علم برای تبیین علم به مثابۀ یک پدیده به کار گرفته و همین شیوه سبب به وجودآمدن نظریه های گوناگونی دربارۀ ماهیت علم و روش آن شده است. به نظر ویتگنشتاین، این نظریه ها که ما را با سرگردانی و تاریکی مواجه کرده اند نتیجۀ به کارگیری شیوۀ تبیین علوم طبیعی در فلسفه اند. در مقالۀ دوم، «توصیف فلسفی علم»، می کوشیم تا شیوۀ فلسفه ورزی ویتگنشتاین را بیان ک ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

غلامحسین مقدم حیدری در سال 1347 متولد شد. تحصیلات دانشگاهی اش را با ورود به دانشگاه تهران در رشتهٔ ریاضی محض آغاز کرد و در سال 1373 از همان دانشگاه لیسانس گرفت. مقطع فوق لیسانس را در دانشگاه صنعتی شریف و در رشتهٔ فلسفهٔ علم گذراند و در سال 1376 آن را به پایان برد و سرانجام در مقطع دکتری رشتهٔ فلسفه و تکنولوژی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پذیرفته شد. او هم اکنون عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است.