تهران-56

تهران-56

(سیمای تهران در پژوهشی فراموش شده)

Tehran 56
انتشارات: نی
شابک: 9789641856351
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 40,000 تومان

تهران در آستانه ی انقلاب در چه وضعیتی قرار داشت، مشکلات اصلی و علل آن کدام بود؟ «شورای نظارت بر گسترش شهر تهران» در گزارشی در سال ۱۳۵۶ به این پرسش ها پرداخت. تهران ۵۶ نسبت به توسعه ی نامتوازن، تعمیق نابرابری و کم اثری سیاست های موجود هشدار می دهد و بر لزوم تغییر در الگوی توزیع ثروت در سطح کشور و چگونگی سازماندهی نظام مدیریت شهری تأکید می کند و تصویری از آینده ی تهران را در صورت تداوم روندهای جاری برابر خواننده می گذارد. اکنون که چهل سال از انتشار این گزارشِ فراموش شده می گذرد، شهر تهران همچنان با مشکلاتی از قبیل تأمین درآمد پایدار، نظام حکمرانی شهری متناسب با تحولات شهر و تنزل کیفیت زندگی مواجه است. نویسندگان گزارش معتقدند مشکلات تهران راه حل بوروکراتیک ندارند و به صراحت اعلام می کنند که برنامه ریزی، امری سیاسی است و راه حل را باید در مشارکت واقعی مردم، توسعه ی نهادهای اجتماعی و تغییر سیاست های کلان و درپیش گرفتن توسعه ی متوازن جست وجو کرد.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

دکتر محسن گودرزی متولد ۱۳۴۰ در تهران است. محسن گودرزی، پژوهشگر اجتماعی، دارای کارشناسی پژوهشگری اجتماعی از دانشگاه تهران ۱۳۶۵، کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه تهران ۱۳۷۶، دکتری جامعه شناسی از دانشگاه تهران ۱۳۸۳ می باشد.

مطالعه کامل