تهران-56

کتاب تهران-56

(سیمای تهران در پژوهشی فراموش شده)

Tehran 56
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

تهران در آستانه ی انقلاب در چه وضعیتی قرار داشت، مشکلات اصلی و علل آن کدام بود؟ «شورای نظارت بر گسترش شهر تهران» در گزارشی در سال ۱۳۵۶ به این پرسش ها پرداخت. تهران ۵۶ نسبت به توسعه ی نامتوازن، تعمیق نابرابری و کم اثری سیاست های موجود هشدار می دهد و بر لزوم تغییر در الگوی توزیع ثروت در سطح کشور و چگو ...مطالعه بیشترتهران در آستانه ی انقلاب در چه وضعیتی قرار داشت، مشکلات اصلی و علل آن کدام بود؟ «شورای نظارت بر گسترش شهر تهران» در گزارشی در سال ۱۳۵۶ به این پرسش ها پرداخت. تهران ۵۶ نسبت به توسعه ی نامتوازن، تعمیق نابرابری و کم اثری سیاست های موجود هشدار می دهد و بر لزوم تغییر در الگوی توزیع ثروت در سطح کشور و چگونگی سازماندهی نظام مدیریت شهری تأکید می کند و تصویری از آینده ی تهران را در صورت تداوم روندهای جاری برابر خواننده می گذارد. اکنون که چهل سال از انتشار این گزارشِ فراموش شده می گذرد، شهر تهران همچنان با مشکلاتی از قبیل تأمین درآمد پایدار، نظام حکمرانی شهری متناسب با تحول ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

دکتر محسن گودرزی متولد ۱۳۴۰ در تهران است. محسن گودرزی، پژوهشگر اجتماعی، دارای کارشناسی پژوهشگری اجتماعی از دانشگاه تهران ۱۳۶۵، کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه تهران ۱۳۷۶، دکتری جامعه شناسی از دانشگاه تهران ۱۳۸۳ می باشد.