جامعه شناسی نخبه کشی

کتاب جامعه شناسی نخبه کشی

(قائم مقام/امیر کبیر/مصدق)

The Sociology of Elitism
نویسنده:

علی رضاقلی

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

آیا تغییر و اصلاح در ساخت و بافت جوامع به دست نخبگان و از بالا انجام می‌شود یا بر اثر تحول در زمینه و بستر اجتماعی و از پایین؟ در دو سدهٔ اخیر برخی از نخبگان سیاسی ایران می‌خواسته‌اند در ساخت و بافت جا

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

علی رضاقلی (متولد ۱۳۲۶، تهران - ) پژوهشگر ایرانی حوزه جامعه شناسی و علوم سیاسی ست. او با نوشتن دو کتاب جامعه شناسی خودکامگی و جامعه شناسی نخبه کشی در صحنه جامعه شناسی ایران مطرح شد.