جامعه شناسی نخبه کشی

(قائم مقام/امیر کبیر/مصدق)

نویسنده:

علی رضاقلی

انتشارات: نشر نی
تعداد صفحات: 238
نوبت چاپ: 42
قیمت: 36,000 تومان

آیا تغییر و اصلاح در ساخت و بافت جوامع به دست نخبگان و از بالا انجام می‌شود یا بر اثر تحول در زمینه و بستر اجتماعی و از پایین؟ در دو سدهٔ اخیر برخی از نخبگان سیاسی ایران می‌خواسته‌اند در ساخت و بافت جا