جایگاه حقوقی غیر مسلمانان در فقه شیعه و قوانین ایران

کتاب جایگاه حقوقی غیر مسلمانان در فقه شیعه و قوانین ایران

(1285-1397)

Legal status of non-Muslims
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 56,000 تومان

املا و ساخت واژگان مربوط به دورۀ قاجار تا سال ۱۳۰۴ شمسی به همان صورت اصلی حفظ شده است. همۀ تاریخ ها تا قبل از ۱۳۲۴ق/ ۱۲۸۵ش بر اساس هجری قمری و پس از آن هجری شمسی اند. در عین حال، در مواردی که احتمال اشتباه یا ترجیحی وجود داشته از هر دو تاریخ قمری و شمسی استفاده شده است. در وقایع مربوط به تاریخ و حوادث بین الملل و اشخاص غیرایرانی، تاریخ میلادی نیز آمده است. با توجه به ملاحظاتی، برای مراجع تقلید معاصر از لقب آیة الله استفاده شده و برای هیچ کس دیگر هیچ لقبی به کار نرفته است، جز آن که لقب جزو نام شخص شده باشد و جز در صفحۀ سپاسگزاری.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

شابک : 9786220603078

سعید عدالت نژاد متولد ۱۳۴۱ در اصفهان می باشد. او مدرک دکترای تخصصی خود را در رشته ی مطالعات اسلامی از موسسه مطالعات اسلامی، دانشکده تاریخ و مطالعات فرهنگی، دانشگاه برلین اخذ کرده است. وی عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق بنیاد دائره المعارف اسلامی می باشد.