تماشا

کتاب تماشا

Tamasha
انتشارات: سخن
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

رمانی متفاوت و جالب که با نامه هایی از دختری ناشناس و شهری که سروشان تا به حال در آن جا نبوده جان می گیرد، سروشان که مردی جوان و تحصیلکرده است، مدت هاست به دلیل کاری که به آن مشغول است در هند زندگی می کند، زندگی او در غربت و تنهایی سپری می شود تا اینکه نامه ای عجیب به دستش می رسد، نامه ای که انگار حال و هوای او را شرح می دهد و پس از آن نامه ها یکی پس از دیگری به دست او می رسند تا آن جا که سروشان برای دیدن نویسنده آن ها غرق کنجکاوی می شود.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر