جامعه شناسی نوربرت الیاس

کتاب جامعه شناسی نوربرت الیاس

La Sociologie De Norbert Elias
نویسنده:

ناتالی هنیش

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

به نظر منتقدان «این کتاب کوچک سنتزی عالی از مجموعه آثار جامعه شناس بزرگی است که قدرش با تأخیر شناخته شده است.» تفکر نوربرت الیاس مصداقی از «مهمان سرای اسپانیایی» است که هرکس «می تواند غذای خودش را بیاورد»: معنای تمثیل این است که نمی توان به این جامعه شناس دیدگاه یگانه ای نسبت داد که افکارش کمتر ...مطالعه بیشتر به نظر منتقدان «این کتاب کوچک سنتزی عالی از مجموعه آثار جامعه شناس بزرگی است که قدرش با تأخیر شناخته شده است.» تفکر نوربرت الیاس مصداقی از «مهمان سرای اسپانیایی» است که هرکس «می تواند غذای خودش را بیاورد»: معنای تمثیل این است که نمی توان به این جامعه شناس دیدگاه یگانه ای نسبت داد که افکارش کمتر از هر جامعه شناس دیگری تقلیل پذیر است. این جستار به تحلیل درونی تفکر نوربرت الیاس می پردازد که طی هفت دهه در آثار پرشمارش عرضه شده است، از آن جمله: تمدن آداب و رسوم، پویایی غرب، دربارهٔ زمان، موتسارت، جامعه شناسی یک نابغه، جامعهٔ درباری، جامعهٔ افراد، تنهایی محتضران، ور ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر