تجارت الکتورنیک B2B

کتاب تجارت الکتورنیک B2B

(مدیریت زنجیره تامین)

E-Commerce : Business, Technology, Society
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

همه تأمین کنندگان با هر اندازه فعالیت می توانند با استفاده از یک نرم افزار استاندارد مرورگر وب به این بستر دسترسی داشته باشند. علاوه بر این دسترسی از طریق گوشی های تلفن همراه نیز میسر است. این بستر محدود به تأمین کنندگانی است که با یک یا چند شرکت در گروه فولکس واگن همکاری می کنند و تأمین کنندگان بال ...مطالعه بیشترهمه تأمین کنندگان با هر اندازه فعالیت می توانند با استفاده از یک نرم افزار استاندارد مرورگر وب به این بستر دسترسی داشته باشند. علاوه بر این دسترسی از طریق گوشی های تلفن همراه نیز میسر است. این بستر محدود به تأمین کنندگانی است که با یک یا چند شرکت در گروه فولکس واگن همکاری می کنند و تأمین کنندگان بالقوه جدیدی که فرایند تأیید صلاحیت خود را طی می نمایند. در حال حاضر بیش از ۰۰۰, ۴۵ تأمین کننده در این سیستم ثبت شده اند و این سیستم روزانه بیش از ۰۰۰, ۲۰ کاربر دارد. این سیستم دارای یک منبع ذخیره داده های مشترک است که جزئیات مربوط به هر تأمین کننده را با توجه به حوزه های ...مطالعه بیشتر