توسعه یعنی آزادی

توسعه یعنی آزادی

Development as Freedom
نویسنده:

آمارتیا سن

انتشارات: نی
شابک: 9789643127466
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 136,000 تومان

در جهانی که ما در آن به سر می بریم ارتقای کیفیت زندگی و رفاه انسان ها و نیل به رشد و توسعه اقتصادی از جمله و نمونه های عمده کشورهاست. در این راستا، هر یک از کشورها و به ویژه کشورهای جهان سوم به تدوین راهبرد و خط مشی ویژه ای همت گماشته اند. در این میان، موفقیت بیشتر از آنِ کشورهایی بوده است که در تدوین این راهبردها و تصمیم سازی های مهم در باب این موضوع متکی به مشارکت مردم بوده اند و زمینه را برای نقش آفرینی اعضای جامعه به عنوان افرادی مسئول و آگاه فراهم ساخته اند. مسئله ای که در این میان بیش از هر چیز دیگر اذهان را به خود مشغول داشته است رابطه میان آزادی و توسعه و تأثیر و تأثرات متقابلی است که این دو پدیده بر یکدیگر برجا می گذارند، از یک سو، توسعه اقتصادی بهره مندی بیشتر افراد جامعه از امکانات و تسهیلات رفاهی، آموزشی، بهداشتی و غیره را به ارمغان می آورد و موجب گسترش آگاهی در میان مردم می گردد و از سوی دیگر، آزادی از رهگذر ایجاد امکان مشارکت در فرآیند توسعه باعث بسط و گسترش عدالت اجتماعی و برخورداری برابر افراد از امکانات و فرصت ها می گردد، رهبران و مسئولان را در برابر مردم پاسخگو می گرداند و مانع گسترش فساد اقتصادی در اجتماع می گردد. این تأثیرات و همبستگی های متقابل ضرورت ژرف اندیشی درباره رابطه میان توسعه و آزادی را دوچندان می سازد. کتاب توسعه و آزادی توسط یکی از اقتصاددانان برجسته جهان امروز، آمارتیا سن برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد در سال ۱۹۹۸، به رشته تحریر درآمده است. نویسنده در این کتاب در باب این موضوع رهیافتی نوین را مطرح می سازد و به توسعه به مفهوم گسترش آزادی های اساسی می نگرد و هدف نهایی توسعه را نیل به آزادی برمی شمرد و آزادی را به عنوان سنجه ای برای کیفیت زندگی انسانها تلقی می کند.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

آمارتیا کومار سن (انگلیسی: Amartya Kumar Sen) برنده هندی جایزه نوبل اقتصاد است که در سوم نوامبر سال ۱۹۳۳ چشم به جهان گشود. وی استاد فلسفه و اقتصاد در دانشگاه هاروارد است. وی به سبب مشارکت هایش در نظریه های توسعه انسانی و اقتصاد رفاه شناخته شد است. یکی از مهم ترین آثار وی کتاب توسعه به مثابه آزادی می باشد

مطالعه کامل