تضاد دولت و ملت

کتاب تضاد دولت و ملت

Conflict between government and nation
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 88,000 تومان

کتاب «تضاد دولت و ملت» نوشته‌ی «محمدعلی همایون کاتوزیان» است. در توضیحات پشت جلد کتاب آمده است: «برای بررسی گذشته و حال ایران رویکردی که به راستی توانایی تبیین و پیش‌بینی داشته باشد لازم به نظر می‌رسد. این رویکرد و بررسی‌های مبتنی بر آن به ما کمک می‌کند تا تاریخ و سیاست ایران را بهتر بفهمیم و به حل ...مطالعه بیشترکتاب «تضاد دولت و ملت» نوشته‌ی «محمدعلی همایون کاتوزیان» است. در توضیحات پشت جلد کتاب آمده است: «برای بررسی گذشته و حال ایران رویکردی که به راستی توانایی تبیین و پیش‌بینی داشته باشد لازم به نظر می‌رسد. این رویکرد و بررسی‌های مبتنی بر آن به ما کمک می‌کند تا تاریخ و سیاست ایران را بهتر بفهمیم و به حل بسیاری از مسائل پیچیده و بغرنج مانند علل دشمنی مستمر میان دولت و جامعه ایران‌ دست یابیم. این کتاب مجموعه مقالاتی مستقل و، درعین‌حال، وابسته به‌هم‌اند که در مجموع دلایل و شواهد مؤید نظریه حکومت خودکامه را به‌دست می‌دهند و در آن‌ها ریشه‌ها و اعتبار علمی نظریه حکومت خودکام ...مطالعه بیشتر