تحلیل محتوا

کتاب تحلیل محتوا

(مبانی روش شناسی)

Content Analysis
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

تحلیل محتوا از مهم ترین روش های تحقیق در علوم اجتماعی و به ویژه در ارتباطات است که در پی شناخت داده ها نه به منزله ی مجموعه ای از رویدادهای مادی، بل به منزله ی پدیده های نمادین است و بدون ایجاد اخلال در واقعیت اجتماعی به تحلیل آن ها می پردازد. در این کتاب مبانی روش شناسی و عناصر کلیدی تحلیل محتوا که ...مطالعه بیشترتحلیل محتوا از مهم ترین روش های تحقیق در علوم اجتماعی و به ویژه در ارتباطات است که در پی شناخت داده ها نه به منزله ی مجموعه ای از رویدادهای مادی، بل به منزله ی پدیده های نمادین است و بدون ایجاد اخلال در واقعیت اجتماعی به تحلیل آن ها می پردازد. در این کتاب مبانی روش شناسی و عناصر کلیدی تحلیل محتوا که در کاربرد آن باید مورد توجه قرار داد به طور مبسوط ارائه می گردد. کتاب با تاریخچه ی مختصر تحلیل محتوا، تعریف و چهارچوب مفهومی آن آغاز می شود. سپس کارهایی را که می توان با تکنیک های تحلیل محتوا انجام داد و کارهایی را که نمی توان با آن انجام داد به میان می آید آنگاه در طر ...مطالعه بیشتر

کلوس کریپندورف (متولد 1932) استاد گرگوری بیتسون در زمینه سایبرنتیک، زبان و فرهنگ در دانشکده ارتباطات دانشگاه پنسیلوانیا است. کلوس کریپندورف در سال 1932 در فرانکفورت ام ماین در آلمان به دنیا آمد. وی در سال 1954 با مدرک مهندسی از دانشکده مهندسی دولتی هانوفر فارغ التحصیل شد. در سال 1961 ، او به عنوان طراح دیپلمات از دانشکده طراحی Ulm (Hochschule für Gestaltung Ulm) ، آلمان فارغ التحصیل شد. و در سال 1967، دکترای خود را در ارتباطات از موسسه پیشگام تحقیقات ارتباطات در دانشگاه ایلینویز در Urbana-Champaign دریافت کرد.