تحلیل محتوا

(مبانی روش شناسی)

انتشارات: نی
تعداد صفحات: 261
نوبت چاپ: 12
نوع جلد: شومیز
نوع قطع: وزیری
قیمت: 38,000 تومان

تحلیل محتوا از مهم ترین روش های تحقیق در علوم اجتماعی و به ویژه در ارتباطات است که در پی شناخت داده ها نه به منزله ی مجموعه ای از رویدادهای مادی، بل به منزله ی پدیده های نمادین است و بدون ایجاد اخلال در واقعیت اجتماعی به تحلیل آن ها می پردازد. در این کتاب مبانی روش شناسی و عناصر کلیدی تحلیل محتوا که در کاربرد آن باید مورد توجه قرار داد به طور مبسوط ارائه می گردد. کتاب با تاریخچه ی مختصر تحلیل محتوا، تعریف و چهارچوب مفهومی آن آغاز می شود. سپس کارهایی را که می توان با تکنیک های تحلیل محتوا انجام داد و کارهایی را که نمی توان با آن انجام داد به میان می آید آنگاه در طرح منطقی تحلیل محتوا شیوه ی طرح ریزی واحدهای تحلیل مطرح می شود و فرایندهای روشن و قابل فهم ضبط داده ها و نیز داده ها و سازه های استنباطی مقتضی برای طرح ریزی برنامه ی تحقیق عنوان می شود. سپس کاربرد فراوانی، پیوستگی، وابستگی، تحلیل تمایزات و خوشه بندی و طبقه بندی متن به میان می آید. و مهم تر از همه در این کتاب تکنیک های جدیدی برای پایایی و اعتبار تحلیل محتوا مطرح می شود که در این زمینه استانداردی برای دانشجویان و محققان است.