تحلیل محتوا

تحلیل محتوا

(مبانی روش شناسی)

Content Analysis
انتشارات: نی
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 38,000 تومان

تحلیل محتوا از مهم ترین روش های تحقیق در علوم اجتماعی و به ویژه در ارتباطات است که در پی شناخت داده ها نه به منزله ی مجموعه ای از رویدادهای مادی، بل به منزله ی پدیده های نمادین است و بدون ایجاد اخلال در واقعیت اجتماعی به تحلیل آن ها می پردازد. در این کتاب مبانی روش شناسی و عناصر کلیدی تحلیل محتوا که در کاربرد آن باید مورد توجه قرار داد به طور مبسوط ارائه می گردد. کتاب با تاریخچه ی مختصر تحلیل محتوا، تعریف و چهارچوب مفهومی آن آغاز می شود. سپس کارهایی را که می توان با تکنیک های تحلیل محتوا انجام داد و کارهایی را که نمی توان با آن انجام داد به میان می آید آنگاه در طرح منطقی تحلیل محتوا شیوه ی طرح ریزی واحدهای تحلیل مطرح می شود و فرایندهای روشن و قابل فهم ضبط داده ها و نیز داده ها و سازه های استنباطی مقتضی برای طرح ریزی برنامه ی تحقیق عنوان می شود. سپس کاربرد فراوانی، پیوستگی، وابستگی، تحلیل تمایزات و خوشه بندی و طبقه بندی متن به میان می آید. و مهم تر از همه در این کتاب تکنیک های جدیدی برای پایایی و اعتبار تحلیل محتوا مطرح می شود که در این زمینه استانداردی برای دانشجویان و محققان است.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

کلوس کریپندورف (متولد 1932) استاد گرگوری بیتسون در زمینه سایبرنتیک، زبان و فرهنگ در دانشکده ارتباطات دانشگاه پنسیلوانیا است. کلوس کریپندورف در سال 1932 در فرانکفورت ام ماین در آلمان به دنیا آمد. وی در سال 1954 با مدرک مهندسی از دانشکده مهندسی دولتی هانوفر فارغ التحصیل شد. در سال 1961 ، او به عنوان طراح دیپلمات از دانشکده طراحی Ulm (Hochschule für Gestaltung Ulm) ، آلمان فارغ التحصیل شد. و در سال 1967، دکترای خود را در ارتباطات از موسسه پیشگام تحقیقات ارتباطات در دانشگاه ایلینویز در Urbana-Champaign دریافت کرد.

مطالعه کامل