تربیت برای پرسیدن

کتاب تربیت برای پرسیدن

(درآمدی بر نظریه تربیتی پرسش محور)

Training to ask
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

چرا کودکانمان را به مدرسه می فرستیم؟ از این روزها، ماه ها و سال هایی که کودکان در مدرسه سپری می کنند چه انتظاری داریم؟ پاسخ این پرسش ها بسیار بدیهی به نظر می رسد. ما انتظار داریم مدارس بچه های ما را تربیت کرده و برای زندگی آماده کنند. در واقع دربارۀ اهمیتِ آموزش و پرورش به عنوانِ ابزاری برای تربیتِ ...مطالعه بیشترچرا کودکانمان را به مدرسه می فرستیم؟ از این روزها، ماه ها و سال هایی که کودکان در مدرسه سپری می کنند چه انتظاری داریم؟ پاسخ این پرسش ها بسیار بدیهی به نظر می رسد. ما انتظار داریم مدارس بچه های ما را تربیت کرده و برای زندگی آماده کنند. در واقع دربارۀ اهمیتِ آموزش و پرورش به عنوانِ ابزاری برای تربیتِ افراد و توسعۀ جوامع مناقشۀ اندکی وجود دارد. بسیاری از ما توافق داریم که آموزش و پرورش نیازی ضروری و بااهمیت است. با این حال، چنین پاسخی آبستن پرسش های مناقشه برانگیز نیز هست، زیرا تربیت مفهومی بسیار پیچیده است و توافق دربارۀ آن چندان هم سهل نیست. از این رو، زمانی که درب ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر