تربیت برای پرسیدن

تربیت برای پرسیدن

(درآمدی بر نظریه تربیتی پرسش محور)

Training to ask
انتشارات: نی
شابک: 9786220602750
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 54,000 تومان

چرا کودکانمان را به مدرسه می فرستیم؟ از این روزها، ماه ها و سال هایی که کودکان در مدرسه سپری می کنند چه انتظاری داریم؟ پاسخ این پرسش ها بسیار بدیهی به نظر می رسد. ما انتظار داریم مدارس بچه های ما را تربیت کرده و برای زندگی آماده کنند. در واقع دربارۀ اهمیتِ آموزش و پرورش به عنوانِ ابزاری برای تربیتِ افراد و توسعۀ جوامع مناقشۀ اندکی وجود دارد. بسیاری از ما توافق داریم که آموزش و پرورش نیازی ضروری و بااهمیت است. با این حال، چنین پاسخی آبستن پرسش های مناقشه برانگیز نیز هست، زیرا تربیت مفهومی بسیار پیچیده است و توافق دربارۀ آن چندان هم سهل نیست. از این رو، زمانی که دربارۀ تعلیم و تربیت و اهداف و روش های آن سخن می گوییم، با پرسش هایی مواجه می شویم که پاسخ های ساده ای ندارند. این پاسخ ها گاهی بیش از آن که منبعث از نظرورزی اندیشمندانه باشند، در سنت هایی ریشه دارند که از گذشته های دور بر اعمال تربیتی ما حاکم شده اند. سنت هایی که همچون آئینی مقدس پرستیده می شوند و جرئتِ پرسشِ دوباره را از ما می گیرند.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر