تجدد و تشخص

تجدد و تشخص

(جامعه و هویت شخصی در عصر جدید)

Modernity and Self-Identity
نویسنده:

آنتونی گیدنز

انتشارات: نی
شابک:
نظر کاربران:
0رای از1
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

این کتاب برای نخستین بار ارتباط مطلوب بین مجموعه ی آثار پربار آنتونی گیدنز درباره ی جامعه شناسی تجدد و روان شناسی انسان مدرن را برقرار می سازد. علاوه براین، رهیافت چندجانبه ی او به مسائل، به روشن شدن ارتباط های متقابل آثار و عوارض تهاجم آمیز توسعه ی تجارتی و توسعه ی فنی نیز می انجامد. نیو استیتمن اند سوسایتی در این بررسی پردامنه تحلیل تازه ای از تجدد و رابطه ی آن با «هویت شخصی» ارائه شده است. نویسنده برپایه ی آرا و اندیشه هایی که در کتاب پیامدهای تجدد مطرح کرده بود، احتجاج می کند که دوران تجدد «اخیر» —تجدد کنونی— نوعی بازتابندگی گسترده ی نهادهای نوین اجتماعی است. در دوران کنونی، گرایش محسوس نهادهای جدید به جهانی شدن، همراه با تغییر شکل زندگی اجتماعی روزمره، پیامدهای ژرفی برای فعالیت های شخصی دربرداشته است. «هویت شخصی» افراد عملا براساس روایت خاصی از «خود» باطنی آن ها ساخته و پرداخته می شود که برحسب بازتاب های متغیر نهادهای اجتماعی مدرن مورد تجدیدنظرهای مداوم قرار می گیرد.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

آنتونی گیدنز، زاده ی 18 ژانویه ی 1938، جامعه شناس و نویسنده ی انگلیسی است.گیدنز در لندن به دنیا آمد و بزرگ شد. او مدرک خود در جامعه شناسی و روانشناسی را در سال 1959 از دانشگاه هال گرفت و پس از آن، در دانشکده ی اقتصاد دانشگاه لندن حضور یافت. گیدنز در سال 1961، به تدریس روانشناسی اجتماعی در دانشگاه لستر روی آورد.

مطالعه کامل