تجدد و تشخص

کتاب تجدد و تشخص

(جامعه و هویت شخصی در عصر جدید)

Modernity and Self-Identity
نویسنده:

آنتونی گیدنز

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

این کتاب برای نخستین بار ارتباط مطلوب بین مجموعه ی آثار پربار آنتونی گیدنز درباره ی جامعه شناسی تجدد و روان شناسی انسان مدرن را برقرار می سازد. علاوه براین، رهیافت چندجانبه ی او به مسائل، به روشن شدن ارتباط های متقابل آثار و عوارض تهاجم آمیز توسعه ی تجارتی و توسعه ی فنی نیز می انجامد. نیو استیتمن ان ...مطالعه بیشتراین کتاب برای نخستین بار ارتباط مطلوب بین مجموعه ی آثار پربار آنتونی گیدنز درباره ی جامعه شناسی تجدد و روان شناسی انسان مدرن را برقرار می سازد. علاوه براین، رهیافت چندجانبه ی او به مسائل، به روشن شدن ارتباط های متقابل آثار و عوارض تهاجم آمیز توسعه ی تجارتی و توسعه ی فنی نیز می انجامد. نیو استیتمن اند سوسایتی در این بررسی پردامنه تحلیل تازه ای از تجدد و رابطه ی آن با «هویت شخصی» ارائه شده است. نویسنده برپایه ی آرا و اندیشه هایی که در کتاب پیامدهای تجدد مطرح کرده بود، احتجاج می کند که دوران تجدد «اخیر» —تجدد کنونی— نوعی بازتابندگی گسترده ی نهادهای نوین اجتماعی است. ...مطالعه بیشتر

آنتونی گیدنز، زاده ی 18 ژانویه ی 1938، جامعه شناس و نویسنده ی انگلیسی است.گیدنز در لندن به دنیا آمد و بزرگ شد. او مدرک خود در جامعه شناسی و روانشناسی را در سال 1959 از دانشگاه هال گرفت و پس از آن، در دانشکده ی اقتصاد دانشگاه لندن حضور یافت. گیدنز در سال 1961، به تدریس روانشناسی اجتماعی در دانشگاه لستر روی آورد.