تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب

کتاب تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب

A Short History of Western Legal Theory
نویسنده:

جان کلی

مترجم: محمد راسخ
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

دولت اولیۀ روم، پس از تبعید شاهان، جمهوری بود. البته نه به شکل یک دموکراسی مساوات طلب، آن گونه که دنیای کنونی درک می کند، بلکه به شدت تحت حاکمیت اشراف قرار داشت. با این حال، دست کم به دلایل زیر دولت یادشده یک جمهوری بود: مقام های دولتی انتخابی بودند، مجمع قانونگذاری از همۀ شهروندان مرد بالغ تشکیل می ...مطالعه بیشتردولت اولیۀ روم، پس از تبعید شاهان، جمهوری بود. البته نه به شکل یک دموکراسی مساوات طلب، آن گونه که دنیای کنونی درک می کند، بلکه به شدت تحت حاکمیت اشراف قرار داشت. با این حال، دست کم به دلایل زیر دولت یادشده یک جمهوری بود: مقام های دولتی انتخابی بودند، مجمع قانونگذاری از همۀ شهروندان مرد بالغ تشکیل می شد و همچنین، نزدیک به پایان عمر امپراتوری، دادرسان سالیانه، هرچند همیشه از میان طبقۀ حاکم، تغییر می کردند. الگوی کلی، که براساس آن اصول حکومتی این جمهوری تکامل یافت، نزد ما نسبتاً به خوبی شناخته شده است؛ گرچه آن اصول هیچ گاه در قالب یک منشور یا قانون نوشته گردآورده نشد ...مطالعه بیشتر

جان رابرت کلی (John Robert Kelly) (زاده 8 سپتامبر 1964 ، در استکهتن-تیز انگلیس) تصویرگر انگلیسی و طراح کتابهای کودکان است. کتاب های او شامل باغ وحش Robot Zoo و ماشین های روزمره است که هر دو در لیست جایزه Rhône-Poulenc Junior در فهرست نهایی قرار گرفتند.