تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه شناسی

کتاب تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه شناسی

Sociology
نویسنده:

مسعود چلبی

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

تحلیل نظری، تحلیل تطبیقی کیفی و تحلیل تطبیقی کمی سه بخش این کتاب را تشکیل می دهند. در بخش اول، نخست یک برنامهٔ پژوهشی در جامعه شناسی نظری مطرح می شود. به دنبال آن تحلیل های نظری از جمله طرح الگوی سه سطحی پیرامون تولید پایدار علم، منشا ء هنجارهای اجتماعی و رابطهٔ آن ها با نابرابری ها ارائه م ...مطالعه بیشتر تحلیل نظری، تحلیل تطبیقی کیفی و تحلیل تطبیقی کمی سه بخش این کتاب را تشکیل می دهند. در بخش اول، نخست یک برنامهٔ پژوهشی در جامعه شناسی نظری مطرح می شود. به دنبال آن تحلیل های نظری از جمله طرح الگوی سه سطحی پیرامون تولید پایدار علم، منشا ء هنجارهای اجتماعی و رابطهٔ آن ها با نابرابری ها ارائه می شود. در همین بخش طرح اولیهٔ یک نظریهٔ عمومی سرمایهٔ اجتماعی تدوین می شود. در بخش دوم، ابتدا شاخص سازی تابع عضویت فازی و واسنجی در جامعه شناسی عنوان می شود، سپس تحلیل تطبیقی تاریخی در مورد رابطهٔ ساختار سیاسی با توسعهٔ اقتصادی و در پی آن تحلیل تطبیقی کیفی فازی در مو ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

مسعود چلبی (متولد ۱۳۳۱ در یزد) جامعه شناس و استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی است. از جمله مهم ترین آثار او می توان به کتاب «جامعه شناسی نظم» و «تحلیل اجتماعی در فضای کنش» اشاره کرد. مسعود چلبی به سال ۱۳۳۱ در شهر یزد زاده شد. او دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد را در دانشگاه تهران گذراند و در سال ۱۳۶۳ در مقطع دکتری جامعه شناسی از دانشگاه میشیگان غربی آمریکا دانش آموخته شد.