تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه شناسی

تحلیل نظری و تطبیقی در جامعه شناسی

Sociology
نویسنده:

مسعود چلبی

انتشارات: نی
نظر کاربران:
0رای از1
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

تحلیل نظری، تحلیل تطبیقی کیفی و تحلیل تطبیقی کمی سه بخش این کتاب را تشکیل می دهند. در بخش اول، نخست یک برنامهٔ پژوهشی در جامعه شناسی نظری مطرح می شود. به دنبال آن تحلیل های نظری از جمله طرح الگوی سه سطحی پیرامون تولید پایدار علم، منشا ء هنجارهای اجتماعی و رابطهٔ آن ها با نابرابری ها ارائه می شود. در همین بخش طرح اولیهٔ یک نظریهٔ عمومی سرمایهٔ اجتماعی تدوین می شود. در بخش دوم، ابتدا شاخص سازی تابع عضویت فازی و واسنجی در جامعه شناسی عنوان می شود، سپس تحلیل تطبیقی تاریخی در مورد رابطهٔ ساختار سیاسی با توسعهٔ اقتصادی و در پی آن تحلیل تطبیقی کیفی فازی در مورد نحوهٔ ملت سازی در بستر زمان ارائه می شود. فصول بخش پایانی، هریک به ارائهٔ تحلیل های تطبیقی کمی پیرامون موضوعاتی نظیر توسعهٔ سیاسی، توسعهٔ اقتصادی و رابطهٔ آن ها با نابرابری اجتماعی، تضادهای قومی و توسعهٔ علمی، می پردازند.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

مسعود چلبی (متولد ۱۳۳۱ در یزد) جامعه شناس و استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی است. از جمله مهم ترین آثار او می توان به کتاب «جامعه شناسی نظم» و «تحلیل اجتماعی در فضای کنش» اشاره کرد. مسعود چلبی به سال ۱۳۳۱ در شهر یزد زاده شد. او دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد را در دانشگاه تهران گذراند و در سال ۱۳۶۳ در مقطع دکتری جامعه شناسی از دانشگاه میشیگان غربی آمریکا دانش آموخته شد.

مطالعه کامل