تاریخ تئوری های حقوقی اسلامی

تاریخ تئوری های حقوقی اسلامی

A History of Islamic Legal Theories
نویسنده:

وائل بن حلاق

مترجم: محمد راسخ
انتشارات: نی
شابک: 9789643129521
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 70,000 تومان

وائل ابن حلاّق به تحقیق یکی از برجسته ترین دانشمندان حقوق اسلامی است. وی در این کتاب، تاریخ تئوری های حقوقی اسلامی را از آغاز تا دوران مدرن بررسی می کند (حلاق «اصول فقه» را به «تئوری حقوقی اسلامی» برگر

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

نویسنده : وائل بن حلاق
مترجم : محمد راسخ
شابک : 9789643129521