تاریخ تئوری های حقوقی اسلامی

کتاب تاریخ تئوری های حقوقی اسلامی

A History of Islamic Legal Theories
نویسنده:

وائل بن حلاق

مترجم: محمد راسخ
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 48,000 تومان

وائل ابن حلاّق به تحقیق یکی از برجسته ترین دانشمندان حقوق اسلامی است. وی در این کتاب، تاریخ تئوری های حقوقی اسلامی را از آغاز تا دوران مدرن بررسی می کند (حلاق «اصول فقه» را به «تئوری حقوقی اسلامی» برگر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

نویسنده : وائل بن حلاق
مترجم : محمد راسخ
شابک : 9789643129521