پیکاسو در آب های خلیج فارس

کتاب پیکاسو در آب های خلیج فارس

Picaso In the waters of the Persian Gulf
نویسنده:

علی باباچاهی

انتشارات: ثالث
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 3,800 تومان

بی شک شعرهای این مجموعه نسبت به مجموعه های قبل تفاوت کرده است و نکته های که در بدو امر خود را نشان می دهد نسبتا کوتاه شدن شعرها است، همچنین زبان در این مجموعه به سمت سادگی رفته است.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

در دوره اول متوسطه، به شعر و ادبیات علاقه مند شد. در مسابقه ادبی دانش آموزی دبیرستان هایبوشهر و سپس شیراز رتبه اول را به دست آورد. در این دوره شعرهایش در مجلات تهران، با نام مستعار «ع. فریاد» چاپ می شد اما وقتی یکی از شعرهای این شاعر در مجله امید ایران به عنوان «بهترین شعر هفته» به چاپ رسید، شعرهایش را به امضای خودش در مجلات چاپ کرد