پری نوشت

کتاب پری نوشت

Pari-nevesht
انتشارات: درجه
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قیمت: 25,000 تومان

من فکر می کنم همه ماجرا از «قول دادن» شروع می شود. آدمی با قول دادن، چیزی به نام «باور» درون طرف مقابل، خلق می کند. «باور» مانند خیلی از مخلوقات، جاندار است، با قول های بیشتر پر و بال می گیرد و رشد می کند. وقتی چیزی یا کسی را به تمامی باور می کنی، ناخودآگاه آغوشی تمام قد برایش باز می کنی. حالا اگر ب ...مطالعه بیشترمن فکر می کنم همه ماجرا از «قول دادن» شروع می شود. آدمی با قول دادن، چیزی به نام «باور» درون طرف مقابل، خلق می کند. «باور» مانند خیلی از مخلوقات، جاندار است، با قول های بیشتر پر و بال می گیرد و رشد می کند. وقتی چیزی یا کسی را به تمامی باور می کنی، ناخودآگاه آغوشی تمام قد برایش باز می کنی. حالا اگر باورِ یک قرارداد باشد برایت اطمینان خاطر، اگر باورِ یک انسان باشد برایت آرامش و رضایت و در مراحل پیشرفته تر عشق به ارمغان می آورد. در مسیر پُر پیچ و خم زندگی، لابه لای غیر منتظره ها؛ من قول و قرارهای زیادی را دیده ام که در میانۀ راه از دستان یک یا هر دو طرف لیز خورده اند ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

شابک : 9786008320333

پریسا زابلی پور متولد سال 1358 نویسنده و شاعر معاصر می باشد.