پایان مدیریت

پایان مدیریت

(فروپاشی روایت های مدیریت در دوران مدرن)

The end of management
انتشارات: نی
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 38,000 تومان

مطالعه یا بازنگری در دانش با رویکردی انتقادی چون پست مدرنیسم مخاطراتی را در پی دارد که مهم ترین آن ها به هم ریختن نظام واره های ذهن در قلمرو آن دانش است. در چنین وضعیتی تمایل به ثبات و مداومت، باعث مقاومت ذهن می شود. گاهی نیز شکستن مقاومت، به احساس ناکامی می انجامد. کسی که دوره های دانشگاهی را با یکی از رشته های مدیریت آغاز می کند، بیش از سایرین در معرض این خطر قرار دارد و...

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

شابک : 9789643129378