بنیادهای علم سیاست

کتاب بنیادهای علم سیاست

Political Science
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 86,000 تومان

ماهیت فعالیت های سیاسی، چگونگی پیدایش نهادهای سیاسی و جایگاه سیاست در زمینهٔ گستردهٔ زندگی اجتماعی در این کتاب بررسی شده است. مباحث کتاب به دانشجویان کمک می کند تا محتوای دروس تخصصی علم سی

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

عبدالرحمن عالم (زادهٔ ۱۳۲۹ در اردبیل) استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران است. عبدالرحمن عالم در سال ۱۳۲۹ در اردبیل متولد گردید. پس از طی دوره های ابتدایی و متوسطه در اردبیل، موفق به اخذ مدرک لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه تهران گردید. در سال ۱۳۵۳ مدرک فوق لیسانس را در رشتهٔ روابط بین الملل کسب کرد و متعاقباً در سال ۱۳۶۴ موفق به اخذ دکتری تخصصی خود در رشتهٔ علوم سیاسی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران گردید. او هم اکنون مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران است.