به اجبار از تو متنفر خواهم شد

کتاب به اجبار از تو متنفر خواهم شد

Persian Poets
انتشارات: سرزمین اهورایی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

مجموعه شعر "به اجبار از تو متنفر خواهم شد" نخستین مجموعه شعر زهرا بختیاری نژاد است که توسط طرح حمایتی انتشارات سرزمین اهورایی به چاپ رسیده است.این طرح که هم زمان با زادروز شاعر بزرگ شعر معاصر احمد شاملو بود، برای نخستین بار در ایران بر مبنای رای جمعی کارشناسان شعر، آثار ارسالی شاعران را بررسی کرده و ...مطالعه بیشترمجموعه شعر "به اجبار از تو متنفر خواهم شد" نخستین مجموعه شعر زهرا بختیاری نژاد است که توسط طرح حمایتی انتشارات سرزمین اهورایی به چاپ رسیده است.این طرح که هم زمان با زادروز شاعر بزرگ شعر معاصر احمد شاملو بود، برای نخستین بار در ایران بر مبنای رای جمعی کارشناسان شعر، آثار ارسالی شاعران را بررسی کرده و آثاری که موفق به کسب بیشترین رای مثبت شدند در قالب این طرح منتشر شد.کارشناسان نخستین دوره کتاب های شعر بامداد انتشارات سرزمین اهورایی ابوالفضل پاشا، بهزاد خواجات و محمد آزرم بودند که پس از بررسی حدود 130 کتاب ارسالی از طرف شاعرانی که شرایط حضور در این فراخوان حمایتی فر ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

زهرا بختیاری نژاد متولد سال 1362 شاعر ایرانی می باشد.