برنامه ریزی در ایران

کتاب برنامه ریزی در ایران

National Planning in Iran
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

کتاب «برنامه‌ریزی در ایران» نوشته‌ی تاس. اچ. مک‌لئود توسط علی‌اعظم محمدبیگی به فارسی برگردانده شده است. کتاب حاضر، گزارشی است برای ارزیابی تجارب «گروه مشاوره‌ای دانشگاه هاروارد» در ایران به منظور تهیه برنامه عمرانی سوم که در سال 1341 انجام شده است. مهم‌‌ترین ویژگی این گزارش آن است که خارج از چارچوب ...مطالعه بیشترکتاب «برنامه‌ریزی در ایران» نوشته‌ی تاس. اچ. مک‌لئود توسط علی‌اعظم محمدبیگی به فارسی برگردانده شده است. کتاب حاضر، گزارشی است برای ارزیابی تجارب «گروه مشاوره‌ای دانشگاه هاروارد» در ایران به منظور تهیه برنامه عمرانی سوم که در سال 1341 انجام شده است. مهم‌‌ترین ویژگی این گزارش آن است که خارج از چارچوب نظریه‌های وارداتی، تاریخچه‌ی برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است. به نظر می‌رسد دیدگاه ارائه‌شده در این کتاب واقع‌بینانه‌تر از دیدگاه‌های متعارف در زمینه‌ی عوامل ناکامی برنامه‌ریزی اقتصادی در کشور باشد و به این ترتیب، مطالعه آن بتواند افق‌ ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر