برف در تابستان

کتاب برف در تابستان

Gousheh-i az Bagh
انتشارات: بینش نو
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

خودشناسی در اغلب فرهنگ‎ها از دیرباز یکی از محورهای شکوفایی و سعادت آدمی قلمداد شده‎ است. دین، فلسفه، و علم هریک به نوعی در ماهیت و غایت خودشناسی غوطه ور بوده اند. در بهاگاواد-گیتا که یکی از کهن ترین متون مقدس است بر اهمیت خودشناسی به عنوان دانشی مهم تأکید شده است. دانشی که پس از تهذیب نفسِ بسیار حاص ...مطالعه بیشترخودشناسی در اغلب فرهنگ‎ها از دیرباز یکی از محورهای شکوفایی و سعادت آدمی قلمداد شده‎ است. دین، فلسفه، و علم هریک به نوعی در ماهیت و غایت خودشناسی غوطه ور بوده اند. در بهاگاواد-گیتا که یکی از کهن ترین متون مقدس است بر اهمیت خودشناسی به عنوان دانشی مهم تأکید شده است. دانشی که پس از تهذیب نفسِ بسیار حاصل می ‎شود. «مهار فکر، رها کردن کامجویی، فراغت از دلبستگی و تنفر، خلوت‎گزینی، کم‎خوری، تسلط بر بدن و فکر، منقطع‎بودن و در خلسه‎بودن، فقدان شهوت، خشم، مَنیّت، قدرت و غرورکاذب، رهایی از مالکیت کاذب و چیزهای مادی و قرار‎گرفتن در صلح و آرامش، از علائم مقام خودشناسی قلمداد شد ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر