بازآفرینی بازار

بازآفرینی بازار

(تاریخ طبیعی بازارها)

Reinventing the Bazaar
نویسنده:

جان مک میلان

انتشارات: نی
شابک: 9789641856146
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 68,000 تومان

«بازار خوب» تنها راه رسیدن به ثروت است و «بازار بد» راه فقر و نگون بختی است. باید به بحث بر سر خوب یا بد بودن اقتصاد بازار پایان داد و آن را به اصلاح بازارها معطوف کرد. مسئله خوب یا بد بودن اقتصاد بازار نیست. اقتصاد بازار می تواند خیر یا شر باشد؛ مسئله ی اصلی تبدیل اقتصاد بازار بد به اقتصاد بازار خوب است. مک میلان، نویسنده ی کتاب، آن جا که به توصیف بازار خوب می پردازد، بازارگرایی دوآتشه است و آن جا که پیامدهای فاجعه بار بازار بد را نشان می دهد، از دشمنان اقتصاد بازار سبقت می گیرد. نکته ی بدیع این کتاب مدح یا ذم بازار نیست بلکه شواهد متعددی است که به کمک آن ها چگونگی گذر از بازار بد به بازار خوب را ترسیم می کند.برای جامعه ی سیاست گذار و دانشگاهی ایران این کتاب خواندنی است، زیرا ذهن را از جزمیت بازارگرایی یا بازارستیزی آزاد می کند و مسئله ای بسیار بزرگ، یعنی بازآفرینی بازار، را در ذهن خواننده شکل می دهد. پس از مطالعه ی این کتاب، مناقشه بر سر اقتصاد بازار یا اقتصاد دولتی پایان می یابد و جای خود را به این مسئله می دهد که چگونه بازارهای بی شماری را که رفاه مردم به آن بستگی دارد اصلاح کنیم.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر