اندیشیدن و ملاحظات اخلاقی

کتاب اندیشیدن و ملاحظات اخلاقی

Thinking and Moral Considerations
نویسنده:

هانا آرنت

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

من واژه اوج را به کار بردم اما هانا ابدا جاه طلب نبود (منسوب دانستن او به هر «موقعیت شغلی» بی معناست) اگر می کوشید به اوجی برسد، آن اوج به معنای قله ای بود که تلاش می کرد به آن دست یابد تا مانند کاشفی که آخرین مرحله کوه پیمایی را تنها به پایان می برد، پیرامون خود را نظاره کند. آنچه در برابر دیدگانش ...مطالعه بیشترمن واژه اوج را به کار بردم اما هانا ابدا جاه طلب نبود (منسوب دانستن او به هر «موقعیت شغلی» بی معناست) اگر می کوشید به اوجی برسد، آن اوج به معنای قله ای بود که تلاش می کرد به آن دست یابد تا مانند کاشفی که آخرین مرحله کوه پیمایی را تنها به پایان می برد، پیرامون خود را نظاره کند. آنچه در برابر دیدگانش می گسترد «دوران های تیره و تاری» بود که به عنوان یک یهودی و نیز به عنوان آدمی گریخته از وطن، گواهش بود: سقط های پایان ناپذیر جنین انقلاب سوسیالیستی، مخاطرات کنونی جمهوری امریکایی که او در آن کانون جدیدی یافته بود و با بدبینی روزافزون به آن می پیوست، اندیشه های آزادی که ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

هانا آرنت، زاده ی 14 اکتبر 1906 و درگذشته ی 4 دسامبر 1975، فیلسوف و تاریخ نگار آلمانی-آمریکایی بود.آرنت در لیندن واقع در نزدیکی هانوفر و در یک خانواده ی مرفه یهودی به دنیا آمد. او پس از پایان دوره ی دبیرستان، در 18 سالگی وارد دانشگاه ماربورگ شد و تحصیل خود را در رشته های فلسفه، ادبیات یونان و الهیات ...مطالعه بیشترهانا آرنت، زاده ی 14 اکتبر 1906 و درگذشته ی 4 دسامبر 1975، فیلسوف و تاریخ نگار آلمانی-آمریکایی بود.آرنت در لیندن واقع در نزدیکی هانوفر و در یک خانواده ی مرفه یهودی به دنیا آمد. او پس از پایان دوره ی دبیرستان، در 18 سالگی وارد دانشگاه ماربورگ شد و تحصیل خود را در رشته های فلسفه، ادبیات یونان و الهیات مسیحی آغاز کرد ولی پس از مدتی، درس و تحصیل را رها کرد و به دانشگاه هایدلبرگ رفت. آرنت که از دوران تحصیل در دانشگاه هایدلبرگ به بعد به یکی از بانفوذترین و خوش فکرترین رهبران چپ آلمان بدل شده بود، از مخالفان سرسخت نازی ها و از مدافعان شوراهای انقلابی چپ بود. او در سال 19 ...مطالعه بیشتر