اقتصاد خرد میانه

کتاب اقتصاد خرد میانه

(همراه با مسائل حل شده)

Eghtesad-e Khord-e Mianeh
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

نظریه ی اقتصاد خرد در دهه های گذشته تغییرات شگرفی را در ارائه ی چارچوب تحلیلی برای تبیین رفتار تصمیم گیران اقتصادی، تجربه کرده است. امروزه با گسترش به کارگیری منطق ریاضی در علم اقتصاد

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر