اقتصاد توسعه از فقر تا ثروت ملل

کتاب اقتصاد توسعه از فقر تا ثروت ملل

Development Economics
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

امروزه مفهوم توسعه با شمول معنایی و مضمونی خود ابعاد گوناگون و گسترده یی یافته است که به ویژه اقتصاد، اجتماع، سیاست، و فرهنگ را دربر می گیرد. به دلیل درهم تنیدگی مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جوامع کنونی، و تأثیرات متقابل آن ها بر یکدیگر، رجحان توسعه در یک زمینه بر زمینهٔ دیگر به نظر امر ...مطالعه بیشترامروزه مفهوم توسعه با شمول معنایی و مضمونی خود ابعاد گوناگون و گسترده یی یافته است که به ویژه اقتصاد، اجتماع، سیاست، و فرهنگ را دربر می گیرد. به دلیل درهم تنیدگی مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در جوامع کنونی، و تأثیرات متقابل آن ها بر یکدیگر، رجحان توسعه در یک زمینه بر زمینهٔ دیگر به نظر امری مشکل و در عین حال غیرضرور و نادرست می آید. به همین دلیل، بسیاری از نظریه پردازان علوم اجتماعی و اقتصادی بر این عقیده اند که توسعهٔ اقتصادی با توسعه در دیگر زمینه ها نه تنها بی ارتباط نیست، بلکه پیوندی تنگاتنگ دارد. کتاب حاضر به مسئله ای اساسی اشاره می کند: چرا شمارِ ا ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

یوجیرو هایامی (1932 - 2012) یک اقتصاددان کشاورزی ژاپنی بود که به طور گسترده ای به عنوان یک مرجع در این زمینه شناخته می شد. او همکار راکفلر در دانشگاه آیووا، برنده مدال ارغوانی و عضو طول عمر انجمن بین المللی اقتصاددانان کشاورزی بود. وی به توسعه اقتصاد توسعه هایامی، یک فلسفه کشاورزی در مورد ارتباط یک جامعه با بازار و دولت اعتبار دارد. وی در 24 دسامبر 2012 درگذشت.