انتقاد

کتاب انتقاد

(انتقاد و نحوه ی مواجهه با آن)

Criticism
نویسنده:

نیره دلالی

انتشارات: قطره
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

انتقاد چیست؟ منتقد کیست؟ چگونه افکار ما واکنش ما را در برابر انتقاد تحت تأثیر قرار می دهد؟ انتقاد بر چند نوع است و چه پیامدهایی دارد؟ چگونه انتقاد کنیم و چگونه آن را بپذیریم؟ چه تفاوتی میان انتقاد و ارزیابی عملکرد وجود دارد؟ انتقاد در روابط بین فردی چگونه است و چه پیامدهایی دارد؟ انتقاد و نقش آن در ...مطالعه بیشترانتقاد چیست؟ منتقد کیست؟ چگونه افکار ما واکنش ما را در برابر انتقاد تحت تأثیر قرار می دهد؟ انتقاد بر چند نوع است و چه پیامدهایی دارد؟ چگونه انتقاد کنیم و چگونه آن را بپذیریم؟ چه تفاوتی میان انتقاد و ارزیابی عملکرد وجود دارد؟ انتقاد در روابط بین فردی چگونه است و چه پیامدهایی دارد؟ انتقاد و نقش آن در بیماری های روانی چیست؟ انتقاد از خود چیست، چه ارتباطی با ویژگی های شخصیتی دارد و پیامدهای آن چیست؟ جست وجو برای یافتن پاسخ صحیح و علمی این پرسش ها و ده ها پرسش دیگر مهم ترین هدف کتابی است که در دست دارید. انتقاد و نقد، موضوع و مفهومی وسیع و عمیق است که در جریان مدرنیته، ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

نیره دلالی دانش آموخته ی روان شناسی در مقطع کارشناسی ارشد می باشد. او تا کنون خدمات گسترده ای را علاوه بر زمینه ی درمان در زمینه های پژوهشی انجام داده است که در بین این فعالیت ها می توان اشاره ای داشت به انجام طرح های تحقیقاتی مختلف، نگارش و چاپ مقاله در مجله های معتبر داخلی و گذراندن دوره های آموزشی مختلف.