اضطراب موقعیت

کتاب اضطراب موقعیت

Status Anxiety
نویسنده:

آلن دو باتن

مترجم: حسن رضوی
انتشارات: میلکان
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 60,000 تومان

مي‌توان گفت كه دو داستان عشقي بزرگ زندگي هر فرد بزرگسالي را تعريف مي‌كند. اولين داستان، جستجوي ما براي عشق جنسي به خوبي شناخته و تعريف شده است. خيال و هوس‌هاي آن، اسكلت موسيقي و ادبيات را مي‌سازد و از نظر اجتماعي پذيرفته شده و ارج نهاده مي‌شود. دومين داستان، جستجوي ما براي دريافت عشق از جهان، افسانه ...مطالعه بیشترمي‌توان گفت كه دو داستان عشقي بزرگ زندگي هر فرد بزرگسالي را تعريف مي‌كند. اولين داستان، جستجوي ما براي عشق جنسي به خوبي شناخته و تعريف شده است. خيال و هوس‌هاي آن، اسكلت موسيقي و ادبيات را مي‌سازد و از نظر اجتماعي پذيرفته شده و ارج نهاده مي‌شود. دومين داستان، جستجوي ما براي دريافت عشق از جهان، افسانه‌اي اسرارآميز و شرم‌آورتر است. اگر به آن اشاره شود، معمولا با عباراتي نيشدار و تمسخرآميز بيان مي‌شود؛ مانند چيزي كه عمدتا توجه افراد حسود يا داراي كمبود را جلب مي‌كند، در غير اين صورت ميل به موقعيت تنها در معناي اقتصادي آن تفسير مي‌شود. با وجود اين جديت داستان دوم به هي ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر