اقتصاد رشد و توسعه 2

اقتصاد رشد و توسعه 2

Economy
انتشارات: نی
نظر کاربران:
0رای از1
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

رشد و توسعهٔ اقتصادی در نیمهٔ دوم قرن بیستم مهم ترین مسئلهٔ کشورهای جهان سوم و یکی از مهم ترین مشغله های فکری و عملی ممالک توسعه نیافته صنعتی بوده است. دکتر قره باغیان در جلد نخست این دورهٔ دوجلدی، به بررسی نظریه های کلاسیک توسعه و مفاهیم مختلف رشد اقتصادی پرداخته و نظریه هایی را که در دوران جنگ سرد و سال های اخیر دربارهٔ توسعهٔ اقتصادی در جهان سوم مطرح شده اند مورد نقد و بررسی قرار داده است. در جلد دوم نویسنده با کاستن از سطح انتزاع نظری، به عملکرد توسعه در جهان سوم، شرایط داخلی لازم برای توسعه، شرایط بین المللی، عملکرد بخش های کشاورزی، صنعت، سیاست های پولی و مالی، سرمایه گذاری خارجی و برنامه ریزی می پردازد.

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

موضوع : عمومی

مرتضی قره باغیان متولد سال 1333، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس می باشد.