اکتاویو پاز

(صدایی از آن خود)

نویسنده:

نیک کیستر

انتشارات: نشر نی
تعداد صفحات: 178
نوبت چاپ: 1
قیمت: 38,000 تومان

اکتاویو پاز، شاعر و نویسنده، در ۱۹۱۴ متولد شد، همزمان با آنچه خودش «قران نحسین» نامید، یعنی نخست وقوع جنگ جهانی اول و سپس ادامۀ خشونت های انقلاب مکزیک. او در همۀ آثارش بر آن است که در واکنش به تباهی و وحشت تاریخ قرن بیستم تعریفی از هویت خود به دست دهد، و در عین حال، مسیر زندگی خود را که صرف دست یابی به بیان شعری می شود بکاود و بررسی کند. خورخه لوئیس بورخس، نویسندۀ آرژانتینی که تقریباً معاصر پاز بود، معتقد بود دوری امریکای لاتین از اروپا و سنت هایش به او آزادی عمل می دهد سنت های امریکای لاتین را دست مایۀ کار قرار دهد بی آنکه خود را به هیچ نماد خاصی از این سنت ها وابسته کند، اما پاز عمیقاً از جدایی کشورش مکزیک از اروپا ناراحت بود. مکزیکی ها به اسپانیایی تکلم می کردند و میراث دار ادبیات و فرهنگ اسپانیا بودند، اما همۀ این ها را در پس زمینه ای متفاوت در اختیار داشتند. افزون بر این، آن ها با سیر تاریخی کاملاً متفاوتی دست به گریبان بودند و می بایست در چهارچوب همین سیر تاریخی عمل کنند و واکنش نشان دهند.