اصلاحات و تجربه دموکراسی در دانشگاه

کتاب اصلاحات و تجربه دموکراسی در دانشگاه

(رویدادهای سیاسی دانشگاه در عصر اصلاحات)

نویسنده:

مصطفی معین

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 50,000 تومان

اصلاحات و تجربه ی دموکراسی در دانشگاه تلاشی است در سنت تاریخ شفاهی برای روایتِ گفت وگومحورِ فصلِ مهمی از تحولات آموزش عالی در ایران. تمرکز روایت ها در این کتاب بر رویدادهای سیاسی ای است که دانشگاه در سال های دوره ی اصلاحات با آن ها مواجه شد. راویان تاریخ سیاسی دانشگاه این بار از درون دستگاه سیاست گذ ...مطالعه بیشتراصلاحات و تجربه ی دموکراسی در دانشگاه تلاشی است در سنت تاریخ شفاهی برای روایتِ گفت وگومحورِ فصلِ مهمی از تحولات آموزش عالی در ایران. تمرکز روایت ها در این کتاب بر رویدادهای سیاسی ای است که دانشگاه در سال های دوره ی اصلاحات با آن ها مواجه شد. راویان تاریخ سیاسی دانشگاه این بار از درون دستگاه سیاست گذاری و مدیریت آموزش عالی آمده اند و درباره ی نقاط عطف آن سال ها سخن می گویند؛ درباره ی رویدادهایی نام آشنا که قبلاً درباره ی آن ها خوانده ایم و، با این حال، این روایات درخصوص آن ها کمتر شنیده شده و دارای ابعادی تازه و نکاتی نسبتاً ناگفته است. به همین دلیل است که خواننده ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

نویسنده : مصطفی معین
شابک : 9789641856412