متن هایی برگزیده از مدرنیسم تا پست مدرنیسم

نویسنده:

لارنس کهون

انتشارات: نشر نی
تعداد صفحات: 1119
نوبت چاپ: 13
قیمت: 180,000 تومان

کتاب «متن‌هایی برگزیده از مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم» مجموعه‌ای جامع از متون کلاسیک و معاصر مربوط به مدرنیسم و پست‌مدرنیسم است. این مجموعه با تکیه بر این فرض که دانش‌پژوهان و دانشجویان نمی‌توانند بدون شناختی قبلی از بسط و تکامل مدرنیته به ارزیابی پست‌مدرنیسم بپردازند، مباحث کنونی را در متن نقادی مدرنیته از قرن هفدهم به این‌سو قرار داده است.این کتاب که به ترتیب زمانی و موضوعی تنظیم شده است متنی است ایده‌آل برای دانشجویان و عموم خوانندگان، زیرا گستردگی و عمق پوشش این اثر آن را به منبعی غیرقابل چشم‌پوشی برای پژوهش در رشته‌های مختلف فلسفی، ادبی، فرهنگی، نظریه‌ی اجتماعی و دینی تبدیل می‌کند.افزوده‌های ویراست جدید دربرگیرنده‌ی بیست متن برگزیده‌ی جدید است از چهارده نویسنده‌ی غالبا متاخری که بیان‌کننده یا منتقد پست‌مدرنیسم بوده‌اند.ویراستار کتاب، لارنس کهون، استاد فلسفه در دانشگاه بوستون و نویسنده‌ی کتاب‌های معضل مدرنیته (1988) و غایات فلسفه (1995) است.