اروپا از دوران ناپلئون

اروپا از دوران ناپلئون

(1970 - 1789)

Europe Since Napoleon
نویسنده:

دیوید تامسن

انتشارات: نی
شابک: 9789643129910
نظر کاربران:
0رای از1
قطع و جلد مورد نظر را انتخاب کنید
قیمت: 280,000 تومان

این کتاب، درباره تاریخ یک قرن و نیم اروپا، بر اساس دو اصل نوشته شده است. اصل اول این است که پژوهش در تاریخ عمومی باید درگیر بافتی شود که فرایندهای تاریخی به وجود می‌آورند. قطعا اگر چنین پژوهشی بخواهد برای خوانندگان آگاهی‌بخش باشد بایستی به دنبال فهم پذیر کردن فرایندهای تغییر تاریخی برود. چنین متنی باید رابطه متقابل میان شرایط، وقایع، شخصیت‌ها و اندیشه‌ها و نیز ارتباط درونی وقایع را آشکار کند. در این کتاب کوشش شده است تا حد مقدور این مسئله روشن شود که چگونه و چرا پیامدهایی معین از تقارن خاص شرایط مادی و اراده انسان بر آمده است. اصل دوم این است که تغییر تاریخی چیزی فراتر از «لعنتی افزون بر لعنتی دیگر» است و از نظر نویسنده این کتاب تاریخ اروپا در کنار هم نهادن تاریخ‌های جداگانه کشورهای جدا و ملت‌های جدا نیست. اشتراک کشورهای اروپایی در میراث تاریخی‌شان چنان زیاد است و این کشورها کنش و واکنشی چنان مدام و پیوسته داشته‌اند، و چنان از عقاید و نهادها و زندگی اجتماعی همدیگر الگوبرداری کرده‌اند که می‌توان بخش اعظم داستان گذشته‌شان را چنان بازگفت که داستان به هم پیوسته‌ای باشد. این کتاب چون بر اساس این دو اصل نوشته شده است، ساختار و شیوه کتاب را وحدت‌هایی زمانی و مکانی معین کرده است که در هر نسلی و از نسلی به نسل دیگر بیشترین اهمیت را داشته‌اند. نویسنده این کتاب علاوه بر استفاده از هنر داستان‌گویی و قدرت توصیف، سعی کرده است از فنون تحلیل، توضیح، و تفسیر هم استفاده کند تا بتواند از دل توالی وقایع و از دل شناخت ما از تأثیرات این وقایع بر سرنوشت آدمیان، فهم عمیق‌تری راجع به چگونگی رخ دادن این وقایع بیرون بکشد.

مطالعه کامل

مطالعه کامل

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

نویسنده : دیوید تامسن
شابک : 9789643129910

دیوید تامسن متولد سال 1941، مشهور به عنوان یکی از بزرگترین مقامات زنده در فیلم ها، نویسنده کتاب فرهنگ نامه بیوگرافی جدید است که اکنون در پنجمین دوره چاپ است. کتاب های وی شامل بیوگرافی نیکول کیدمن و The Whole Equation: A History of Hollywood است. تامسن همچنین نویسنده تحسین برانگیز "آیا شما دیده اید ...؟": مقدمه شخصی 1000 فیلم است. وی در سال 1941 در لندن متولد شد و اکنون در سانفرانسیسکو زندگی می کند.

مطالعه کامل