اروپا از دوران ناپلئون

کتاب اروپا از دوران ناپلئون

(1970 - 1789)

Europe Since Napoleon
نویسنده:

دیوید تامسن

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

این کتاب، درباره تاریخ یک قرن و نیم اروپا، بر اساس دو اصل نوشته شده است. اصل اول این است که پژوهش در تاریخ عمومی باید درگیر بافتی شود که فرایندهای تاریخی به وجود می‌آورند. قطعا اگر چنین پژوهشی بخواهد برای خوانندگان آگاهی‌بخش باشد بایستی به دنبال فهم پذیر کردن فرایندهای تغییر تاریخی برود. چنین متنی ب ...مطالعه بیشتراین کتاب، درباره تاریخ یک قرن و نیم اروپا، بر اساس دو اصل نوشته شده است. اصل اول این است که پژوهش در تاریخ عمومی باید درگیر بافتی شود که فرایندهای تاریخی به وجود می‌آورند. قطعا اگر چنین پژوهشی بخواهد برای خوانندگان آگاهی‌بخش باشد بایستی به دنبال فهم پذیر کردن فرایندهای تغییر تاریخی برود. چنین متنی باید رابطه متقابل میان شرایط، وقایع، شخصیت‌ها و اندیشه‌ها و نیز ارتباط درونی وقایع را آشکار کند. در این کتاب کوشش شده است تا حد مقدور این مسئله روشن شود که چگونه و چرا پیامدهایی معین از تقارن خاص شرایط مادی و اراده انسان بر آمده است. اصل دوم این است که تغییر تاریخی چیزی ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

دیوید تامسن متولد سال 1941، مشهور به عنوان یکی از بزرگترین مقامات زنده در فیلم ها، نویسنده کتاب فرهنگ نامه بیوگرافی جدید است که اکنون در پنجمین دوره چاپ است. کتاب های وی شامل بیوگرافی نیکول کیدمن و The Whole Equation: A History of Hollywood است. تامسن همچنین نویسنده تحسین برانگیز "آیا شما دیده اید ...؟": مقدمه شخصی 1000 فیلم است. وی در سال 1941 در لندن متولد شد و اکنون در سانفرانسیسکو زندگی می کند.