اراده به دانستن

نویسنده:

میشل فوکو

انتشارات: نشر نی
تعداد صفحات: 183
نوبت چاپ: 14
قیمت: 20,000 تومان

نباید سکسوالیته را داده ای طبیعی تصور کرد که قدرت تلاش می کند آن را مطیع و سرکوب کند، یا حوزه ای مبهم که دانش تلاش می کند به تدریج آن را کشف کند. سکسوالیته نامی است که می توان به سامان ها