احیای علوم سیاسی

نویسنده:

حسین بشیریه

انتشارات: نی
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

کتاب «احیای علوم سیاسی؛ گفتاری در پیشه‌ی سیاستگری» را «حسین بشیریه» نوشته است. این کتاب دربردارنده‌ی سه گفتار در موضوع دانش سیاست است. «تحول حکمت سیاسی در فرایند تاریخ»، «علم سیاست اثباتی» و «به سوی احیای دانش سیاست» عنوان گفتارهای کتاب است. در توضیح پشت جلد آمده است: «اهداف و غایات زندگی سیاسی چیست؟ چگونه و با چه ابزاری می‌توان به آن اهداف دست یافت؟ دکتر حسین بشیریه در احیای علوم سیاسی؛ گفتاری در پیشه‌ی سیاستگری می‌کوشد توضیح دهد که چرا در سده‌ی اخیر "علوم سیاسی" از مواجهه با چنین پرسش‌هایی اجتناب می‌کند. به باور او، با استیلای اثبات‌گرایی و رفتارگرایی بر حوزه‌ی مطالعات سیاسی و تأکید بر "توضیح و تبیین" زندگی سیاسی به جای تدبیر و اصلاح و تغییر آن، دانش سیاست رسالت و فایده‌ی خود را از دست داده است. در دانش اثباتی سیاست جنبه‌های متنوع زندگی سیاسی به "داده"های عینی و بی‌روح تقلیل می‌یابد و علوم سیاسی، بر اثر غفلت از غایات و اهداف و پرهیز از تأمل در راه‌های نیل به زندگی عادلانه و در شأن کرامت انسانی، به دانشی بی‌معنا و بی‌ثمر بدل شده است. تألیف این کتاب تلاشی در راه احیای سیاست به منزله‌ی حکمت عملی و دانش تجویزی است.» کتاب حاضر را نشر «نی» منتشر کرده و در اختیار مخاطبان قرار داده است.