از هایدگر تا گادامر در مسیر هرمنویتیک

نویسنده:

ژان گروندن

انتشارات: نی
تعداد صفحات: 219
نوبت چاپ: 2
نوع جلد: شومیز
نوع قطع: رقعی
دسته بندی: فلسفه
شابک: 9786220602804
قیمت: 40,000 تومان

پیوند با هایدگر به مددِ مفهومِ فهم دوباره برقرار می شود، اما چنین چیزی در وهلۀ نخست به بهای اطلاقِ تقلیل یافتۀ این مفهوم بر مسئلۀ علومِ انسانی تمام می شود. ما در اصل با نوعی بازپس گیری سروکار داریم، زیرا موطنِ مسئلۀ «هرمنویتیکیِ» فهم اساساً طرحِ پرسشِ علومِ انسانی بود. البته هایدگر هنگامی که فهمِ هرمنویتیکی را برای مسئلۀ بنیادی ترِ فهمِ وجود و فهمِ خویش به کار گرفت، با این افق که دیلتای اختیار کرد وداع کرده بود. او به طریقِ اولی از مطالبۀ دیلتای در خصوصِ بنیان گذاریِ معرفت شناسانۀ نوعی اعتبارِ عام برای فهم در علومِ انسانی فاصله گرفت، اعتبارِ عامی که تابعِ موقفِ فردِ فهمنده نباشد.