آیا نقد سکولار است

کتاب آیا نقد سکولار است

Is Critique Secular
نویسنده:

طلال اسد

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

کتاب «آیا نقد سکولار است؟» مجموعه‌ی شش یادداشت به‌هم‌پیوسته از «طلال اسد»، «جودیت باتلر»، «وندی براون» و «صبا محمود» با ترجمه‌ی «آلما بهمن‌پور» است. این کتاب برای پاسخ به دو سوال تدوین شده است: «آیا واکنش بیزاری‌‌جویانه‌ی لیبرال‌های مدرن از مقوله‌ی توهین به مقدسات، ناشی از این است که فکر می‌کنند چنی ...مطالعه بیشترکتاب «آیا نقد سکولار است؟» مجموعه‌ی شش یادداشت به‌هم‌پیوسته از «طلال اسد»، «جودیت باتلر»، «وندی براون» و «صبا محمود» با ترجمه‌ی «آلما بهمن‌پور» است. این کتاب برای پاسخ به دو سوال تدوین شده است: «آیا واکنش بیزاری‌‌جویانه‌ی لیبرال‌های مدرن از مقوله‌ی توهین به مقدسات، ناشی از این است که فکر می‌کنند چنین مقوله‌ای از دل یک دین سیاسی بیرون آمده؟» و دوم اینکه، «چرا متوسل‌شدن به خشونت به خاطر مسائل دینی، این‌قدر برای لیبرال‌های سکولار شوکه‌کننده است؛ اما کشت و کشتار تحت‌ نام ملت‌های سکولار، حساسیت‌زا نیست؟» ناشر درباره‌ی کتاب آورده است: «نویسندگان کتاب آیا نقد سکولار است؟ ...مطالعه بیشتر

طلال اسد (۱۹۳۲) یک انسان شناس است که در مرکز دانش آموختگان دانشگاه شهری نیویورک کار می کند.طلال اسد در ارتباط با مطالعات پسااستعماری، مسیحیت، اسلام و مطالعات آیین مشارکت تئوریک داشته و در دورهٔ اخیر فکری اش به انسان شناسی سکولاریسم دست زده است. طلال اسد از روش تبارشناسی که به وسیلهٔ فردیریش نیچه توس ...مطالعه بیشترطلال اسد (۱۹۳۲) یک انسان شناس است که در مرکز دانش آموختگان دانشگاه شهری نیویورک کار می کند.طلال اسد در ارتباط با مطالعات پسااستعماری، مسیحیت، اسلام و مطالعات آیین مشارکت تئوریک داشته و در دورهٔ اخیر فکری اش به انسان شناسی سکولاریسم دست زده است. طلال اسد از روش تبارشناسی که به وسیلهٔ فردیریش نیچه توسعه یافت و توسط میشل فوکو برجسته شد، استفاده می کند و آن را از نظر مقایسه چنان پیچیده می کند که شماری از انسان شناسان، متألهان، فیلسوفان و دانشمندان علوم سیاسی آن را به عنوان پس زمینهٔ آزمون نشده ای از تفکر، داوری و کنش درمی یابند. او از این طریق در جایی که مخالفت یا بی ...مطالعه بیشتر