آینه ی سوم

کتاب آینه ی سوم

(مجموعه شعر)

The 3rd Mirror
انتشارات: مروارید
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

هنرمند آینه ایست بر طبیعت، که آن خود نیز آینه ایست بر او و آینه سوم که بازتاب این دو آینه را نشان می دهد ، حقیقتی است که هنر نام دارد.

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر

علی جبارزاده گنجه متولد سال 1330 شاعر معاصر ایرانی است.