ائوریپیدس، پنج نمایشنامه

کتاب ائوریپیدس، پنج نمایشنامه

Euripides
نویسنده:

ائوریپیدس

انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

کتاب «ائوریپیدس: پنج نمایشنامه» را «عبدالله کوثری» به فارسی برگردانده است. این اثر پنج نمایشنامه‌ی ائوریپیدس، نمایشنامه‌نویس بزرگ یونان باستان را با عنوان‌های مدئا، ایپولیتوس، الکترا، زنان تروا و باکخانت‌ها دربردارد. در توضیح پشت جلد کتاب آمده است: «از نمایشنامه‌نویسان یونان باستان هیچ‌یک به اندازه‌ ...مطالعه بیشترکتاب «ائوریپیدس: پنج نمایشنامه» را «عبدالله کوثری» به فارسی برگردانده است. این اثر پنج نمایشنامه‌ی ائوریپیدس، نمایشنامه‌نویس بزرگ یونان باستان را با عنوان‌های مدئا، ایپولیتوس، الکترا، زنان تروا و باکخانت‌ها دربردارد. در توضیح پشت جلد کتاب آمده است: «از نمایشنامه‌نویسان یونان باستان هیچ‌یک به اندازه‌ی ائوریپیدس برای خواننده‌ی امروزی سخن گفتنی ندارد. مضامین عمده‌ی آثار او: ستمدیدگی زنان، قساوت و بیهودگی جنگ و درماندگی و ابتذال فاتحان، تعارض میان آزادی و نظم، ایمان و عقل و احکام جزمی و واقعیت، هنوز هم انسان امروزی را به خود مشغول داشته است. نمایشنامه‌های او به یاد ما ...مطالعه بیشتر

جزییات کتاب

اطلاعات بیشتر