ئی.قاچاقچی.کام/من مرگ را دوست دارم همچون که شما زندگی را

انتشارات: نشر نی
تعداد صفحات: 136
نوبت چاپ: 1
دسته بندی: نمایش
قیمت: 18,000 تومان

صدِف اِجِر، نمایشنامه نویس جوان ترک، در حال حاضر نمایشنامه هایش را در فرانسه می نویسد و اجرا می کند. اِجر در نمایشنامه ی ئی  قاچاقچی. کام با نگاهی انتقادی به موضوع «مهاجرت» می پردازد و می کوشد با ایجاد موقعیت هایِ گوناگون پیامد های خواسته یا ناخواسته ی این پدیده را در جهان کنونی ما نشان دهد. محمد القاسمی، نویسنده و نمایشنامه نویس الجزایری فرانسوی، نیز در من مرگ را دوست دارم همچون که شما زندگی را آخرین ساعت های زندگی محمد مراح، یکی از منفورترین تروریست های جهان را می نویسد. محمد مراح، تروریست فرانسوی الجزایری تبار، در فاصله ی یک ماه سه ارتشی، یک آموزگار و سه کودک یهودی را در فرانسه به قتل می رساند. القاسمی از پیش می دانست که این نمایشنامه حاشیه های فراوانی ایجاد می کند، با این همه، شاید تصور نمی کرد، در کشوری که مهد آزادی بیان است، طوماری در جشنواره ی آوینیون برای ممنوعیت اجرای این نمایش امضا شود. ۲۵۰۰ نفر با امضای طوماری استدلال کردند که «نشان دادن وجه انسانی قاتل به نوعی توجیه عملکرد او و حتی به رسمیت شناختنِ گفتار نفرت آلودش» است. آیا نمایشِ جنبه های انسانی هر قاتل یا تروریست بر روی صحنه یا بازتابش در ادبیات توجیه عملکرد اوست؟ آزادی بیان تا کجا این اجازه را به هنرمند یا مؤلف می دهد؟ آیا بحث احترام به قربانی یا بازماندگان یا خویشاوندان قربانیان خود بهانه ای برای سانسور یا سرکوب آزادی بیان نیست؟ آیا آزادی بیان اتفاقاً به همین معنا نیست که آزادانه چیزی را بگویی که تکان دهنده باشد و مخاطب را به تفکر وادارد؟ و، نهایتاً این که، آیا تلاش برای نشان دادنِ شر بخشودن شر است یا تلاشی است برای شناخت آن؟