آشوب

کتاب آشوب

(مطالعه ای در زندگی و شخصیت دکتر محمد مصدق)

Ashoub
انتشارات: نی
0رای از1

خرید نسخه های دیگر

خرید نسخه های دیگر

کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

زندگی، شخصیت و اندیشه های دکتر محمد مصدق به عنوان یکی از مهم ترین چهره های تاریخ معاصر ایران، به رغم این که سالیان درازی از نهضت ملی شدن نفت می گذرد، همچنان در محاق قرار دارد. صرف نظر از ای

دوستدار طبیعت و انسان و تشنه یادگیریعاشق موسیقی و ادبیات(خصوصا شعر کلا سیک فارسی به ویژه حافظ و مولوی) و فلسفه و پیاده روی.سال هاست به شیوه خود آموزدر گیر آموختن زبان انگلیسی هستم و به راه و روش و سبک خاص خودم در این راه دست یافته ام.به عنوان مثال به جای کتاب هایی که غالبا برای زبان آموزی توصیه می ...مطالعه بیشتردوستدار طبیعت و انسان و تشنه یادگیریعاشق موسیقی و ادبیات(خصوصا شعر کلا سیک فارسی به ویژه حافظ و مولوی) و فلسفه و پیاده روی.سال هاست به شیوه خود آموزدر گیر آموختن زبان انگلیسی هستم و به راه و روش و سبک خاص خودم در این راه دست یافته ام.به عنوان مثال به جای کتاب هایی که غالبا برای زبان آموزی توصیه می شود من کتاب های مورد علاقه خودم را که بیشتر در حوزه روانشناسی و فلسفه هستند از سایت آمازون تهیه می کنم و با کتابخوان دیجیتال(کیندل).حقیقتاً حوصله خواندن کتاب هایی که محتوای آنها برایم جاذبه ندارند را ندارم واحساس می کنم حتی با وجود اینکه هدف اصلی از خواندن آ نها آموختن ...مطالعه بیشتر