آخرین پر سیمرغ

نویسنده:

محمد چرم شیر

انتشارات: نی
دسته بندی: نمایش
شابک: 9789641852582
کتاب مورد نظر در انبار موجود نمی باشد.

کتاب «آخرین پر سیمرغ» نوشته‌ی «محمد چرم شیر» است. نویسنده در مقدمه آورده است: «آخرین پر سیمرغ تجربه‌ای است از همنشینی دو فرهنگ که تلاش کرده‌اند، افتراقات خود را به نفع اشتراکاتشان به کنار گذارند. حتی اینک که خوانندگان ایرانی آن را به زبان خود می‌خوانند شاهد این درهم آمیزی خواهند بود. چرا که این متن از همان آغاز بر این باور پافشاری کرد که مخاطب غیر ایرانی نیز باید آن را بفهمد و درک کند.» در توضیحات پشت جلد قسمتی از این نمایشنامه آمده است: «بیژن سه: مادر، گفته بودی - در جهان ـ سرزمینی است که دیوان بر هیئت زنان، راه بر آدمی می‌بندند. گفته بودی سرزمین آدمی همان‌جایی است که دل ماندگار می‌شود... مادر، من اکنون آن سرزمین را یافته‌ام، و چه باک که آن سرزمین همان سرزمین دیوان باشد. من از اسب فرود آمده‌ام و دیگر بر آن جای نخواهم گرفت. بگذار گرازان بر زمین بتازند و پهلوانان، فاتح سرزمین‌های بسیار باشند، و من ایستاده بر سرزمینی باشم که دیوانش دل از آدمی می‌ربایند. مادر، بگذار پسری از پسران تو به‌جای شمشیر زمزمه‌ای بر لب داشته باشد، شاید جهان با همین زمزمه پسر تو، جایی شود که خون و مرگ، فاتح همیشه آن نباشند.» این کتاب را نشر «نی» منتشر کرده  است.